Your Website Title
Tập huấn tăng cường hoạt động cho tổ chức Hội Nông dân xã Nhơn Hưng
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tịnh Biên vừa tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng, tăng cường hoạt động tổ chức Hội Nông dân năm 2018, cho 40 học viên là hội viên nông dân xã Nhơn Hưng.

Các học viên được nghe giảng viên Đoàn Minh Thăng, trường Đại học An Giang báo cáo, đi sâu phân tích các mô hình hiệu quả liên kết trong nông nghiệp như: Mô hình hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Đức Huệ, mô hình hợp tác xã Tân Cường, mô hình hợp tác xã Cộng hòa Liên bang Đức và Nhật Bản v.v.. Đồng thời, hướng dẫn cho bà con hiểu rõ về vai trò của liên kết, cách đàm phán hợp đồng về các mô hình liên kết giữa hợp tác xã và doanh nghiệp như: Cách thu thập thông tin, xác định phương án thay thế, giai đoạn của một cuộc đàm phán, xác định chiến lược và chiến thuật, đàm phán trên lợi ích  và cách xử lý các tình huống người mua có những chiêu trò ép giá nông dân trước và trong ngày thu hoạch, rút ra sức mạnh của sự liên kết trong đàm phán v.v..

Lớp tập huấn nhằm trang bị cho bà con nông dân có những kiến thức, sự hiểu biết về lợi ích của hợp tác xã và sự liên kết giữa nông dân với các doanh nghiệp trong quá trình sản xuất. Đồng thời, giúp cho bà con có  kỹ năng đàm phán trong giao dịch, mua bán, xử lý tốt các tình huống khi bị thương lái ép giá, góp phần bảo vệ lợi ích chính đáng cho nông dân trong sản xuất./.

 

Minh Triều (Đài TT Tịnh Biên)