Your Website Title
Truyền thông chuyển đổi nông nghiệp bền vững (VnSAT) 2015 - 2020 tại xã biên giới An Nông
Ban Quản lý Dự án VnSAT thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa tổ chức hội thảo truyền thông về chuyển đổi nông nghiệp bền vững (VnSAT) giai đoạn 2015 - 2020 cho gần 100 cán bộ ban, ngành, đoàn thể và người dân trong vùng triển khai dự án của xã biên giới An Nông. Đến dự, có ông Đoàn Ngọc Phả - Phó Giám đốc dự án tỉnh.

Tại đây, các đại biểu được giới thiệu các họp phần để triển khai thực hiện dự án, trong đó, tập trung phân tích và hướng dẫn chi tiết về hoạt động chuyển giao tiến bộ kỹ thuật; hỗ trợ thành lập tổ chức nông dân như: thành lập Hợp tác xã, Tổ hợp tác, các dạng liên kết Hợp tác xã và Tổ hợp tác; hỗ trợ chuyển đổi cơ cấu cây trồng sang các loại cây trồng có giá trị, thị trường tiêu thụ tốt và hoạt động hỗ trợ đưa sản phẩm ra thị trường; hoạt động sử dụng sản phẩm lúa gạo; cấp giấy chứng nhận giống và hoạt động hỗ trợ sản xuất lúa đạt tiêu chuẩn GAP. Ngoài ra, buổi truyền thông còn giải thích và trả lời những vướng mắc của bà con nông dân trong quá trình tham gia thực hiện dự án, những quyền lợi, cũng như lợi ích thiết thực về trình tự, thủ tục bao tiêu, tiêu thụ sản phẩm.

Mục tiêu của Dự án nhằm góp phần thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, đổi mới phương thức canh tác bền vững và nâng cao giá trị ngành hàng lúa gạo vùng Đồng bằng sông Cửu Long./.

Hữu Ngọc (An Nông)