Your Website Title
Trung tâm Y tế huyện Tịnh Biên truyền thông vệ sinh an toàn thực phẩm
Trung tâm Y tế huyện vừa tổ chức buổi truyền thông đảm bảo an toàn thực phẩm cho đội ngũ cộng tác viên, đoàn thể 6 ấp trên địa bàn xã An Cư.

Buổi truyền thông, các đại biểu được nghe cán bộ chuyên trách Chương trình An toàn thực phẩm thuộc Trung tâm Y tế huyện điểm qua tình hình ngộ độc và mất an toàn vệ sinh thực phẩm trong thời gian qua. Triển khai và giới thiệu một số nội dung cơ bản những vi phạm quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu, xuất khẩu và vi phạm quy định khác về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh, cung cấp thực phẩm; các quy định về quảng cáo, thông tin, giáo dục, truyền thông; kiểm nghiệm thực phẩm; phân tích nguy cơ; phòng ngừa, ngăn chặn và khắc phục sự cố về an toàn thực phẩm, cũng như công tác kiểm tra, truy xuất nguồn gốc đối với thực phẩm không đảm bảo an toàn; thẩm quyền lập biên bản và xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm được quy định tại Nghị định 115/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 9 năm 2018  của Chính phủ.
Qua đó, giúp cho cán bộ cơ sở nắm và hiểu rõ những quy định của pháp luật trong việc xử phạt vi phạm hành chính về an toàn vệ sinh thực phẩm để làm tốt công tác tuyên truyền, vận động các cơ sở sản xuất, kinh doanh chấp hành pháp luật, hạn chế tình trạng ngộ độc thực phẩm, bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng./.

Thu Nga- Đài TT TB