Your Website Title
Công nhận ấp Soài Chếk đạt chuẩn văn hóa 5 năm liền 2015 - 2019
Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện vừa tổ chức đoàn đến kiểm tra và công nhận ấp Soài Chếk, xã An Cư đạt chuẩn Ấp văn hóa 5 năm liền và Ấp sức khỏe.

Responsive image

Đoàn được nghe Ban vận động ấp báo cáo kết quả thực hiện 5 tiêu chuẩn và 27 tiêu chí về xây dựng đời sống kinh tế ổn định, từng bước phát triển; duy trì và phát triển đời sống văn hóa, tinh thần lành mạnh, phong phú; vận động nhân dân xây dựng môi trường cảnh quan sạch - đẹp; việc chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước và tinh thần đoàn kết tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong cộng động. Ngoài ra, Đoàn phân công từng thành viên phụ trách các tiêu chuẩn tiến hành kiểm tra thực tế một số hộ trong phum, sóc để so sánh, đánh giá kết quả thực hiện trên địa bàn dân cư.
Soài Chếk là một trong 6 ấp của xã miền núi dân tộc An Cư, có diện tích tự nhiên hơn 1.000 héc-ta, dân số toàn ấp có 384 hộ, trong đó, đồng bào dân tộc Khmer chiếm 92%. Đến nay, toàn ấp có 91% hộ đạt chuẩn gia đình văn hóa, không còn hộ có nhà dột nát, trên 95% các tuyến đường nông thôn được láng nhựa, bê tông hóa, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân được dễ dàng, từng bước giảm hộ nghèo, thực hiện nếp sống văn minh, gia đình văn hóa.

Responsive image

Đoàn đã ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực của Ban chỉ đạo xã, Ban vận động ấp, với số điểm ghi nhận 93,5 điểm. Đồng thời, Đoàn đề nghị địa phương cần nghiên cứu chỉnh sửa, bổ sung số liệu báo cáo theo ý kiến đóng góp của đoàn và trao đổi, hướng dẫn về chuyên môn để thực hiện hiệu quả hơn trong thời gian tới./.

Hữu Ngọc (An Cư)