Your Website Title
Phòng Văn hóa và Thông tin huyện kiểm tra công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực văn hóa- thông tin năm 2020
Vừa qua, tại hội trường UBND thị trấn Nhà Bàng, bà Nguyễn Thị Thúy Kiều- Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin huyện làm trưởng đoàn có buổi kiểm tra công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực văn hóa - thông tin năm 2020, gồm 5 xã, thị trấn: Nhà Bàng, Thới Sơn, Nhơn Hưng, An Phú và Văn Giáo.

Responsive image

Tại đây, Đoàn tiến hành kiểm tra kết quả thực hiện 02 chỉ tiêu thuộc lĩnh vực văn hóa và thông tin trong giao ước thi đua, cụ thể: Công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực quảng cáo, âm thanh gây tiếng ồn và du lịch, Công tác quản lý nhà nước về phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, Kiểm tra việc thực hiện bảng tiêu chí xếp hạng thi đua về việc  phát động phong trào thi đua ngành Văn hóa và Thông tin năm 2020, đồng thời, đánh giá và chấm điểm kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của ngành Văn hóa và Thông tin. Qua kiểm tra, kết quả: 05 đơn vị đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 
Phát biểu kết luận, bà Nguyễn Thị Thúy Kiều - Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin huyện đề nghị: 05 đơn vị tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, đồng thời hoàn chỉnh hồ sơ, báo cáo như Đoàn đã góp ý nhằm thực hiện tốt hơn trong thời gian tới. 

Ngọc Thư (Nhà Bàng)