Your Website Title
Tịnh Biên tăng cường cải cách hành chính trong giao tiếp ứng xử nơi công sở
Nằm trong kế hoạch của UBND huyện Tịnh Biên về cải cách hành chính của huyện năm 2019. Ngày 27 và ngày 28/2/2019, UBND huyện Tịnh Biên tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp, ứng xử nơi công sở năm 2019 cho trên 130 cán bộ lãnh đạo, công chức, viên chức các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện và 14 xã thị trấn.

Lớp học được diễn ra 2 ngày, các học viên được nghe Thạc sĩ, Giáo viên chính Lê Thị Trúc Anh – Giám đốc Trung tâm Thông tin và Truyền thông, Phó Tổng Biên tập Tập chí Phát triển nhân lực, Học viện Cán bộ TP. Hồ Chí Minh triển khai, đi sâu, phân tích một số nội dung về giao tiếp và cấu trúc của giao tiếp trong công sở hành chính; tầm quan trọng của giao tiếp trong xây dựng văn hóa công sở và cải cách hành chính; một số nguyên tắc ứng xử với công dân; quy tắc ứng xử trong công sở hành chính Nhà nước. Đồng thời, hướng dẫn cho các học viên biết về một số kỹ năng nói, lắng nghe, kỹ năng phản hồi, kỹ năng sử dụng các công cụ giao tiếp phi ngôn ngữ; kỹ năng giao tiếp qua điện thoại email, Website; và xây dựng văn hóa công sở, đạo đức công vụ, hình ảnh người cán bộ công chức hành chính văn minh, lịch sự, chuyên nghiệp.

Lớp tập huấn nhằm trang bị cho cán bộ công chức, viên chức những kiến thức, kỹ năng giao tiếp, ứng xử để giúp cán bộ công chức, giao tiếp tự tin, lắng nghe, hồi đáp một cách hiệu quả; góp phần nâng cao vị trí, vai trò và trách nhiệm của cán bộ  trong thực thi công vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới./.

Minh Triều (Đài TT Tịnh Biên)