Your Website Title
Viễn thông An Giang tổ chức Hội nghị giới thiệu, demo các giải pháp, ứng dụng công nghệ thông tin hướng đến công nghệ 4.0 tại huyện Tịnh Biên
Viễn thông An Giang phối hợp cùng Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Tịnh Biên vừa tổ chức Hội nghị giới thiệu, demo các giải pháp, ứng dụng công nghệ thông tin hướng đến công nghệ 4.0 cho cán bộ các ban, ngành, đoàn thể huyện và 14 xã, thị trấn.

Tại hội nghị, Viễn thông An Giang đã trình bày một số dịch vụ ứng dụng thông minh như: Hệ thống Quản lý lưu trú trực tuyến; hệ thống du lịch thông minh; quản lý nhà thuốc; hóa đơn điện tử; dịch vụ chữ ký số; giải pháp công nghệ thông tin cho ngành Giáo dục; giải pháp xác thực nguồn gốc hàng hóa v.v.. Qua đó, nhằm giới thiệu các xu hướng phát triển, giải pháp thông minh trong quản lý kinh tế, xã hội, an ninh trật tự, dịch vụ du lịch... của các đô thị, nhằm phát triển thịnh vượng, bền vững, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng nhanh của người dân, tổ chức và doanh nghiệp, mang đến một cái nhìn toàn diện hơn về xây dựng đô thị thông minh và công nghệ 4.0 ./.

 

Nguyễn Hảo (Đài TT Tịnh Biên)