Your Website Title
Tịnh Biên tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước
Thực hiện chủ trương của Chính phủ trong việc ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong hoạt động các cơ quan nhà nước, tiến tới xây dựng hoàn thiện chính quyền điện tử.

Là địa bàn huyện miền núi, biên giới và dân tộc của tỉnh An Giang, huyện Tịnh Biên luôn quan tâm và có quyết tâm đột phá trong việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước, trước nhất và đầu tiên trong tỉnh An Giang là triển khai đầu tư xây dựng hệ thống trực tuyến cấp xã với kinh phí trên 500 triệu đồng, bước đầu tạo nhiều thuận lợi cho địa phương triển khai các chủ trương, chính sách, các mặt công tác, góp phần hạn chế việc mời về huyện hội họp và tiết kiệm thời gian, kinh phí. Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân huyện đã phối hợp với Viễn thông An Giang triển khai mô hình “Phòng họp không giấy” Ecabinet đầu tiên trong tỉnh, thể hiện sự quyết tâm đổi mới phong cách làm việc, vừa tiện lợi trong việc cung cấp thông tin, tài liệu, vừa xử lý công việc trong quá trình công tác. Bên cạnh đó, huyện cũng đã triển khai lắp đặt Hệ thông camera an ninh và giao thông trên các trục đường chính, đảm bảo phục vụ công tác giữ gìn an ninh trật tự, vừa phục vụ cho công tác đảm bảo trậ tự an toàn giao thông. Mặt khác, một số lĩnh vực trong sản xuất nông nghiệp, y tế, giáo dục cũng từng bước cơ giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình thực hiện lĩnh vực chuyên ngành. Điểm nổi bật là, Huyện chủ động quan tâm triển khai ứng dụng các phần mềm trong việc giải quyết các thủ tục hành chánh cho tổ chức, doanh nghiệp và người dân ở địa phương, cụ thể trong 6 tháng đầu năm 2021 toàn huyện thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đạt tỷ lệ 46,37% (1.776 hồ sơ/ 3.830 hồ sơ) và mức độ 4 đạt tỷ lệ 68,80% (2.118 hồ sơ/ 3.124 hồ sơ), kết quả này được đánh giá cao, thể hiện trách nhiệm của công chức thực thi chức trách của mình, trong đó đơn vị Bảo hiểm xã hội huyện đã có nhiều cố gắng trong giải quyết thủ tục hành về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm y tế kịp thời, chính xác được nhân dân hoan ngênh.
Ủy ban nhân dân huyện đã ký kết với Viễn Thông An Giangvề kế hoạch thỏa thuận hợp tác chiến lược viễn thông – công nghệ thông tin giai đoạn 2020 – 2025, trên cơ sở đó huyện sẽ tiếp tục có nhiều giải pháp khả thi để ngày càng ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động của cơ quan nhà nước, nổi bật là những ứng dụng phục vụ sản xuất nông nghiệp, phục vụ phát triển sản phẩm, những ứng dụng kết nối các dịch vụ với người dân… đồng thời, Ủy ban nhân dân huyện đang triển khai kế hoạch xây dựng hoàn thiện chính quyền điện tử của cơ quan nhà nước các cấp đạt tỷ lệ 90% vào năm 2025. Với sự quyết liệt đổi mới nề nếp làm việc và hướng đến sự phục vụ tiện lợi cho người dân, doanh nghiệp huyện Tịnh Biên sẽ đạt nhiều hiệu quả cao trong ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của cơ quan Nhà nước./.

Vương Long Hùng