Your Website Title
Tịnh Biên tổ chức Hội nghị chuyên đề về công tác phân luồng học sinh và tỉ lệ học sinh bỏ học bậc Trung học Phổ thông
Thực hiện Quyết định số 625/QĐ-UBND ngày 23/4/2015 của UBND tỉnh An Giang về việc phê duyệt Đề án "Thực hiện công tác phân luồng học sinh sau tốt nghiệp trung học cơ sở giai đoạn 2016-2020"; Sáng ngày 03/8/2018, UBND huyện Tịnh Biên tổ chức Hội nghị chuyên đề công tác phân luồng học sinh sau tốt nghiệp Trung học Cơ sở (THCS) và tỉ lệ học sinh bỏ học bậc Trung học Phổ thông (THPT) trên địa bàn huyện. Đến dự có ông Nguyễn Thành Quân – Chủ tịch UBND huyện, ông Trần Bá Phước – Phó Chủ tịch UBND huyện, cùng các ngành chuyên môn huyện, UBND các xã, thị trấn và 3 Trường THPT trên địa bà huyện.

Trong thời gian qua, thực hiện các chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh, huyện Tịnh Biên đã thực hiện nhiều giải pháp và đạt được các kết quả quan trọng về công tác phân luồng học sinh và tỉ lệ học sinh bỏ học bậc THPT. Công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của học sinh, người dân, các cấp, các ngành được quan tâm hơn trước; 16 trường THCS đã thực hiện việc giáo dục hướng nghiệp, tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức cho phụ huynh, học sinh, thực hiện phân luồng trong tuyển sinh vào lớp 10 THPT; Định hướng để học sinh chủ động lựa chọn con đường tiếp tục học phổ thông hoặc học trung cấp phù hợp với hoàn cảnh, năng lực của các em và yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Description: C:\Users\Administrator\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\P_20180803_081838.jpg

Công tác đào tạo nghề đã có chuyển biến tích cực, chú trọng đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm, giúp người lao động tìm được việc làm mới hoặc tiếp tục làm nghề cũ có năng suất, thu nhập cao hơn để ổn định cuộc sống, đặc biệt là lao động khu vực nông thôn. Triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ đào tạo nghề như: Chính sách miễn, giảm học phí học nghề; chính sách hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động nông thôn; đầu tư kinh phí xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị đào tạo nghề đáp ứng nhu cầu tuyển sinh đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo nghề dưới 3 tháng; cũng cố, kiện toàn tổ chức nhân sự theo hướng đáp ứng yêu cầu đào tạo.

Tuy nhiên việc thực hiện vẫn còn nhiều hạn chế, qua 02 năm học thống kê số học sinh sau tốt nghiệp THCS vào học giáo dục thường xuyên (GDTX) và vào học Trung cấp nghề (TCN) rất thấp. Một tỷ lệ khá lớn số học sinh sau khi tốt nghiệp THCS không vào lớp 10 THPT và GDTX, không vào học TCN mà vào thẳng thị trường lao động tự do hoặc trở về địa phương làm ăn khi chưa được đào tạo nghề.  Năm học 2017-2018 tỉ lệ học sinh bỏ học bậc THPT đã giảm đáng kể gần 50% từ 6,91% còn 3,81% nhưng vẫn còn cao hơn quy định là 2,5%.

Hiện chưa có cơ chế, chính sách cụ thể, rõ ràng, đồng bộ từ trung ương đến địa phương và giữa các ngành để thúc đẩy công tác phân luồng. Công tác kế hoạch, kiểm tra giám sát và sự phối hợp giữa các ngành trong việc tổ chức thực hiện còn chưa chặt chẽ. Địa bàn huyện có đông người dân tộc thiểu số Khmer, công tác tuyên truyền, tư vấn về phân luồng gặp nhiều khó khăn, nhiều phụ huynh và học sinh còn mơ hồ trong việc chọn nghề. Công tác truyền thông về nhu cầu lao động của các doanh nghiệp cũng là rào cản của người dân trong việc chọn nghề. Trung tâm đào tạo nghề chưa đáp ứng yêu cầu về quy mô và chất lượng, chưa đa dạng được ngành nghề đào tạo phù hợp với địa phương và nhu cầu của thị trường lao động. Các cơ sở GDNN ngoài huyện chưa chủ động phối hợp với các trường THCS, THPT trong việc thực hiện tư vấn, hướng nghiệp, giới thiệu ngành nghề đào tạo cho học sinh nên chưa thu hút được học sinh tham gia học nghề.

Để đảm bảo hiệu quả trong việc chỉ đạo điều hành, quản lý công tác phân luồng trong thời gian tới Hội nghị đã trao đổi và đề ra một số giải pháp cần tập trung thực hiện như điều chỉnh tỷ lệ phân luồng đối với học sinh sau khi tốt nghiệp THCS dựa trên kế hoạch hàng năm của Sở GDĐT như sau: 80% học sinh tốt nghiệp THCS vào học THPT, 10% học sinh tốt nghiệp THCS vào học THPT hệ GDTX; 10% học sinh tốt nghiệp THCS vào học TCCN + TCN (trong số 20% học sinh vào GDTX và TCCN + TCN chấp nhận 8% số học sinh chạy vào các luồng khác như vào thẳng thị trường lao động tự do hoặc trở về địa phương làm ăn khi chưa được đào tạo nghề); Tăng cường công tác tuyên truyền làm thay đổi nhận thức của mọi người dân và các em học sinh nhằm thực hiện tốt chủ trương phân luồng học sinh sau khi tốt nghiệp THCS, làm cho các em học sinh và người dân hiểu được tại sao chúng ta phải thực hiện chủ trương phân luồng, nếu chúng ta thực hiện tốt công tác phân luồng sẽ góp phần quan trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội của huyện nhà.

Tăng cường công tác hướng nghiệp cho học sinh, đồng thời đẩy mạnh công tác phối hợp hoạt động với các cơ sở dạy nghề để phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS; tổ chức cho học sinh lớp 8, 9 những buổi hội thảo, hoạt động tư vấn, hoạt động giới thiệu và tuyên truyền về nghề nghiệp giúp học sinh hiểu rõ về khả năng bản thân, điều kiện gia đình và biết cụ thể hơn về các nghề nghiệp trong việc lựa chọn hướng đi sau khi tốt nghiệp THCS; thực hiện đa dạng hóa ngành nghề phù hợp với yêu cầu địa phương; bổ sung ngành nghề mới đặc thù của địa phương, tăng cường năng lực và chất lượng dạy nghề để đáp ứng yêu cầu.

Các trường THPT tăng cường phối hợp với UBND các xã, thị trấn và thực hiện tốt mối quan hệ giữa nhà trường - gia đình - xã hội. Đồng thời, có giải pháp nâng cao chất lượng dạy học nhằm hạn chế học sinh bỏ học. UBND các xã, thị trấn tổ chức tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân để triển khai tốt các giải pháp phân luồng học sinh. Kịp thời hỗ trợ các đơn vị trường học vận động học sinh bỏ học trở lại trường lớp và có biện pháp, giải pháp hiệu quả nhất đối với hộ gia đình không cho con em đi học.

TTH