Your Website Title
Tịnh Biên tập huấn thử nghiệm hệ thống “Phòng họp không giấy”
Mới đây, Tập đoàn viễn thông (VNPT) An Giang phối hợp Uỷ ban nhân dân (UBND) huyện Tịnh Biên tổ chức lớp tập huấn thử nghiệm cách sử dụng hệ thống “Phòng họp không giấy” (VNPT eCabinet) cho lãnh đạo các phòng, ban, ngành và UBND 14 xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Responsive image

Tại buổi tập huấn, đại biểu được chuyên gia kỹ thuật của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) An Giang giới thiệu và hướng dẫn cách sử dụng hệ thống “Phòng họp không giấy”. Theo đó, ứng dụng phòng họp không giấy do VNPT nghiên cứu gồm: Hệ thống văn bản điện tử - ký số điện tử, hệ thống văn bản điện tử - theo dõi, đôn đốc, kiểm tra thực hiện nhiệm vụ và hệ thống phiên họp không giấy tờ... Toàn bộ quy trình cuộc họp được thực hiện thông qua hệ thống văn bản điện tử - ký số điện tử của VNPT, không sử dụng bất cứ văn bản dưới dạng in nào, nguồn tài liệu mở và luôn sẵn sàng tra cứu trên hệ thống. Người chủ trì và các đại biểu có tài liệu tức thời, có khả năng lấy ý kiến và biểu quyết từ xa, rút ngắn thời gian xử lý công việc, mang lại nhiều lợi ích như: Tiết kiệm 40% chi phí in ấn, tiết kiệm thời gian, quản lý công việc hiệu quả, cập nhật thông tin kịp thời, báo cáo đầy đủ chính xác. Ngoài ra, trong phiên họp, lãnh đạo và các thành viên trao đổi, tương tác nội dung, thực hiện biểu quyết (Nếu cuộc họp có yêu cầu biểu quyết), kết thúc cuộc họp, bộ phận tổng hợp sẽ cập nhật kết luận cuộc họp.

Responsive image

          Việc tập huấn, thử nghiệm hệ thống “Phòng họp không giấy” không chỉ là triển khai những chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ mà đây còn là ứng dụng thiết thực, hữu hiệu, phục vụ công tác quản lý, điều hành của lãnh đạo huyện. Qua đó, thể hiện sự quyết tâm của huyện trong việc xây dựng chính quyền điện tử./.

 

Thanh Thiện (Tịnh Biên)