Your Website Title
Đài Truyền thanh huyện Tịnh Biên triển khai công tác tuyên truyền quý II năm 2019
Đài Truyền thanh huyện Tịnh Biên vừa tổ chức cuộc họp triển khai công tác tuyên truyền quý II năm 2019 cho cán bộ, viên chức tại đơn vị và phụ trách tại 14 xã, thị trấn. Ông Nguyễn Văn Khị - Trưởng Đài Truyền thanh huyện chủ trì cuộc họp.

 

Các viên chức được nghe lãnh đạo Đài truyền thanh huyện đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền những tháng đầu năm 2019. Theo đó, trong 03 tháng qua,  Đài Truyền thanh huyện đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với quần chúng nhân dân, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tuyên truyền Mừng Đảng, mừng xuân Kỷ Hợi năm 2019 với 06 chương trình phát thanh đặc biệt, phản ánh sinh động, đầy đủ các hoạt động chăm lo Tết cho người nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách, các đối tượng bảo trợ xã hội của các ngành, địa phương và tổ chức chính trị xã hội. Đồng thời, đội ngũ phóng viên luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của huyện, đưa tin phản ánh kịp thời những diễn biến xảy ra trong đời sống xã hội, nhất là gương người tốt, việc tốt, cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, Ban lãnh đạo Đài truyền thanh cũng lắng nghe những ý kiến đóng góp của viên chức, nêu lên những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện để tìm ra giải pháp khắc phục, tháo gỡ khó khăn.

 

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, Ông Nguyễn Văn Khị - Trưởng Đài Truyền thanh huyện biểu dương những thành tích mà cán bộ, viên chức đơn vị đạt được trong thời gian qua, đồng thời yêu cầu trong thời gian tới, cán bộ, viên chức Đài huyện cần phát huy hơn nữa tinh thần trách nhiệm, bám sát địa bàn cơ sở và nhiệm vụ chính trị của huyện, đưa tin, viết bài phản ánh trung thực, kịp thời những diễn biến xảy ra trên địa bàn huyện, nhất là gương điển hình tiến tiến, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, phát triển huyện thành thị xã Tịnh Biên; tạo mối quan hệ tốt với chính quyền địa phương; quản lý, khai thác tốt tài sản công và giao chỉ tiêu tin, bài năm 2019 cho cán bộ,viên chức, cố gắng phấn đầu hoàn thành nhiệm vụ được giao./.

 

                                                               Tin: Thu Nga – Ảnh: Nguyễn Hảo