Your Website Title
Xã Đoàn An Nông ra quân bóc xóa biển quảng cáo sai quy định
Thực hiện Tháng thanh niên năm 2019, Xã Đoàn An Nông vừa tổ chức ra quân bóc xóa biển quảng cáo, rao vặt sai quy định dán trên cột điện thuộc các tuyến đường của xã.

Đợt ra quân có sự tham gia của 20 đoàn viên, thanh niên, tiến hành tháo dỡ, cạo xóa 150 biển quảng cáo, tờ bướm rao vặt được dán trên cột điện, cây xanh, tường rào cơ quan, đơn vị, các bảng hiệu kinh doanh lấn chiếm lòng, lề đường, che khuất tầm nhìn trên nhiều tuyến đường ở địa phương. Đây là hành động có ý nghĩa thiết thực, nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm và tuân thủ các quy định của pháp luật về quảng cáo, rao vặt trong đoàn viên, thanh niên và các tầng lớp nhân dân, tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp. 

Trong tháng thanh niên năm 2019, xã Đoàn An Nông sẽ tập trung các hoạt động chăm lo bồi dưỡng thanh niên; phát động phong trào thi đua bằng nhiều công trình, phần việc thiết thực vì cuộc sống cộng đồng, như: tổ chức phát hoang bụi rậm, vệ sinh môi trường, vận động nhân dân làm cột cờ, treo ảnh Bác, tuyên truyền Luật Biên giới Quốc gia, thực hiện tốt công tác giáo dục, bồi dưỡng và kết nạp đoàn viên, hội viên. Phấn đấu cất mới, sửa chữa 01 căn nhà nhân ái cho đoàn viên, hội viên có hoàn cảnh khó khăn… ./.

Hữu Ngọc (An Nông)