Your Website Title
Chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) tháng 9/2021
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh vừa có công văn số 931/UBND-KTTH ngày 30/8/2021 chỉ đạo tại tổ chức chi trả gộp 2 tháng (9+10) lương hưu, trợ cấp BHXH vào cùng một kỳ chi trả tháng 9/2021.

Đối tượng chi trả là đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng; việc chi được thực hiện chuyển qua tài khoản cá nhân, chi tiền mặt tại nhà người hưởng và chi trả tại các điểm chi trả đảm bảo phù hợp với từng địa bàn. Thời gian thực hiện từ ngày 06/9 đến 25/9/2021.
BHXH tỉnh phối hợp với Bưu điện tỉnh tổ chức chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng cho người hưởng trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch COVID-19.
Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân các huyện, thị, thành phố chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn phối hợp cơ quan Bưu điện tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh xã, phường, thị trấn về đối tượng, thời gian, phương thức nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng để người hưởng được biết; Hỗ trợ cơ quan Bưu điện và BHXH thu thập, bổ sung thông tin người hưởng; Phối hợp với Ngân hàng, cơ quan Bưu điện, BHXH các huyện thị, thành phố tuyên truyền, hướng dẫn người hưởng mở tài khoản cá nhân để nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng; đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID19. 
Chỉ đạo cơ quan Bưu điện, BHXH các huyện, thị, thành phố và chính quyền địa phương, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thống nhất phương án chi trả cho người hưởng trong giai đoạn cách ly tập trung, cách ly tại nhà và khu vực sinh sống đang bị phong tỏa để phòng, chống dịch. 
Các đơn vị liên quan tuyên truyền hướng dẫn để người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH đã cài đặt BHXH số - VssID nhưng đang nhận lương bằng tiền mặt, đăng ký trực tuyến trên phần mềm để được nhận lương qua tài khoản. Tăng cường hướng dẫn cài đặt VssID để nhận được các tiện ích ưu việt như nhận lương hưu qua tài khoản nói riêng và các tiện ích khác nói chung.

TTH