Your Website Title
Tịnh Biên tổ chức hội thi tuyên truyền pháp luật bình đẳng giới năm 2020
UBND huyện Tịnh Biên vừa tổ chức hội thi “Tuyên truyền pháp luật bình đẳng giới” năm 2020. Đến dự, có ông Trần Bá Phước – phó chủ tịch thường trực UBND huyện.

Responsive image

Tham gia hội thi có 20 đội là CB-CNVC ở các đơn vị các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện và ban vì sữ tiến bộ phụ nữ 14 xã, thị trấn. các đội thi trãi qua 3 phần thi gồm: giới thiệu đội hình; trắc ngiệm kiến thức pháp luật; xử lý tình huống có nội dung liên quan đến những quy định của pháp luật về tổ chức các hoạt động công tác bình đẳng giới (Luật và các Nghị định liên quan); những kiến thức về Luật dân sự, Hôn nhân – gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình cùng với kiến thức về xã hội, đạo đức, phong tục, tập quán của người dân Việt nam…
Kết quả, đơn vị khối đoàn thể huyện xuất sắc đạt giải nhất cùng với 2 giải nhì; 3 giải ba và 14 giải khuyến khích.
Thông qua hội thi nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật về bình đẳng giới, tiến tới xóa bỏ, phân biệt đối xử về giới, thu hẹp khoảng cách giữa nam và nữ trong các lĩnh vực theo chương trình mục tiêu quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ. Từ đó, phát huy vai trò, vị trí của nữ giới trong thời kỳ công nghiệp hóa – hiện đại hóa; tăng cường sự tham gia của phụ nữ trong lĩnh vực kinh tế, chính trị, đời sống xã hội./.
 
Thanh Thiện (Tịnh Biên)