Your Website Title
Tập huấn năng cao nâng lực lĩnh vực lúa gạo cho nông dân và lực lượng lao động nông thôn năm 2020 tại xã Tân Lợi
Trạm khuyến nông huyện vừa tổ chức lớp tập huấn năng cao nâng lực lĩnh vực lúa gạo cho nông dân và lực lượng lao động nông thôn cho hội viên nông dân ấp Tân Hòa, xã Tân Lợi.

Responsive image

Tại đây, học viên sẽ được giới thiệu một số mô hình chuyển đổi canh tác lúa kém hiệu quả sang cây trồng khác, những công nghệ sinh thái trong trong sản xuất lúa, tưới ngập khô xen kẽ kết hợp 1 phải 5 giảm, 3 giảm 3 tăng và sản xuất lúa luân canh với một số cây trồng khác. Đồng thời, cùng nhau thảo luận, chia sẽ kinh nghiệm, giải đáp những khó khăn khi lao động sản xuất.
Thông qua lớp tập huấn nhằm nâng cao kiến thức cho nông dân về phòng chống dịch hại trên cây trồng, sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật đúng cách nhất là năng cao nâng lực trong lĩnh vực lúa gạo, biết áp dụng những kiến thức đã được tập huấn vào thực tế canh tác để nâng cao năng suất trong sản xuất nông nghiệp.

Huyền Linh (Tân Lợi)