Your Website Title
LỊCH HỌAT ĐỘNG TỔNG THỂ NGÀY HỘI VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH ĐỒNG BÀO DÂN TỘC KHMER TỈNH AN GIANG LẦN THỨ XII NĂM 2019 TẠI HUYỆN TỊNH BIÊN

 

UBND TỈNH AN GIANG

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 
   

 

 

An Giang, ngày 01 tháng 4 năm 2019

 

LỊCH HỌAT ĐỘNG TỔNG THỂ

NGÀY HỘI VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH ĐỒNG BÀO DÂN TỘC KHMER

TỈNH AN GIANG LẦN THỨ XII NĂM 2019 TẠI HUYỆN TỊNH BIÊN

 

STT

Ngày

Thời gian

Nội dung hoạt động

Địa điểm

1

11/4/2019

7h30

Thi đấu môn bóng chuyền

Nhà thi đấu đa năng huyện Tịnh Biên

8h00

Thi đấu việt dã

Nội ô xã Vĩnh Trung huyện Tịnh Biên

14h00

Thi đấu môn bóng đá

Sân cỏ nhân tạo Trung tâm VHTT huyện Tịnh Biên

18h00

Thi đấu đẩy gậy

Nhà thi đấu đa năng huyện Tịnh Biên

15h-18h00

Thi đấu môn Cà ôm

Sân chùa Spel Lợt xã Vĩnh Trung, huyện Tịnh Biên

16h00

Tổ chức thi và chấm thi (liên hoan văn hóa ẩm thực)

Sân chùa Spel Lợt xã Vĩnh Trung, huyện Tịnh Biên

 

- Khai mạc gian Triển lãm ảnh và trung bày hiện vật với chủ đề: “ Đồng bào dân tộc khmer An Giang chung tay xây dựng quê hương giàu đẹp”

Sân chùa Spel Lợt xã Vĩnh Trung, huyện Tịnh Biên

19h00

Khai mạc Ngày hội

Sân chùa Spel Lợt xã Vĩnh Trung, huyện Tịnh Biên

20h10

Thi diễn VHNT (04 đội):

1. Tri Tôn

2. Tịnh Biên

3. Châu Thành

4. Châu phú

Sân chùa Spel Lợt xã Vĩnh Trung, huyện Tịnh Biên

2

12/4/2019

7h30

Thi đấu môn bóng chuyền

Nhà thi đấu đa năng huyện Tịnh Biên

8h00

Thi đấu môn bóng đá

Sân cỏ nhân tạo Trung tâm VHTT huyện Tịnh Biên

14h00

Thi đấu đẩy gậy

Nhà thi đấu đa năng huyện Tịnh Biên

 

 

19h00

Thi diễn VHNT (04 đội):

1. Thoại Sơn

2. Trường Trung cấp nghề DTNT An Giang

3. Trường phổ thông DTNT THPT AG

 

Sân chùa Spel Lợt xã Vĩnh Trung, huyện Tịnh Biên

3

13/4/2019

7h00

Thi đấu môn bóng chuyền

Nhà thi đấu đa năng huyện Tịnh Biên

8h00

Thi đấu môn bóng đá

Sân cỏ nhân tạo Trung tâm VHTT huyện Tịnh Biên

13h30

Thi đấu môn kéo co

Nhà thi đấu đa năng huyện Tịnh Biên

19 h00

- Công diễn các tiết mục đạt giải

- Tổng kết phát thưởng./.

Sân chùa Spel Lợt xã Vĩnh Trung, huyện Tịnh Biên

 

                                                                                                                 BAN TỔ CHỨC NGÀY HỘI

 

 

Tải về