Your Website Title
Hội nghị trực tuyến báo cáo viên các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương tháng 7/2019
Ban Tuyên giáo Trung ương vừa tổ chức hội nghị trực tuyến báo cáo viên các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương tháng 7/2019. Chủ trì hội nghị từ điểm cầu Trung ương có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng; chủ trì điểm cầu tỉnh An Giang có đồng chí Võ Thị Ánh Xuân - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy. Tại điểm cầu huyện Tịnh Biên đồng chí Trần Văn Gan – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị.

Responsive image

Hội nghị đã nghe Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng thông tin về Nghị quyết số 35 ngày 22/10/2018 về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Thanh Long phổ biến về hệ thống thông tin điện tử tuyên giáo (VCNet). VCNet là hệ thống đã được khai trương từ ngày 11/6/2019 với phương châm “Tuyên giáo đi trước, đi cùng”, “Hướng mạnh về cơ sở”. Hệ thống này giúp quản lý, điều hành tác nghiệp toàn bộ công tác của ngành Tuyên giáo toàn quốc, chuyển từ giấy sang điện tử như: Số hóa toàn bộ tài liệu, tin học hóa hầu hết công việc hàng ngày...

Responsive image

Hội nghị cũng đã nghe đồng chí Phạm Xuân Cảnh - Thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN) thông tin về kết quả 60 năm ngành Dầu khí thực hiện ý nguyện của Bác Hồ.

Responsive image

Kết thúc hội nghị, quán triệt một số nội dung trọng tâm tuyên truyền tháng 7/2019, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng đề nghị Ban Tuyên giáo và đội ngũ báo cáo viên các cấp tham mưu cho cấp ủy quán triệt, triển khai nghiêm túc Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị. Đồng chí Lê Mạnh Hùng lưu ý đẩy mạnh tuyên truyền Chỉ thị số 35 ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về “Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”, trong đó ngành Tuyên giáo xác định rõ vai trò trong xây dựng văn kiện Đại hội Đảng các cấp về lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, khoa giáo…./.

 

Phan Hữu (Tịnh Biên)