Your Website Title
Tỉnh kiểm tra công tác cải cách hành chính, việc học tập, làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, việc thực hiện pháp luật
chính sách về thanh niên và công tác thanh niên năm 2018 trên địa bàn huyện Tịnh Biên Vừa qua đoàn công tác kiểm tra công tác cải cách hành chính của tỉnh, do ông Trương Long Hồ - Phó Giám đốc Sở Nội vụ An Giang làm trưởng đoàn vừa có buổi làm việc với huyện Tịnh Biên về công tác cải cách hành chính; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện pháp luật, chính sách về thanh niên và công tác thanh niên năm 2018 trên địa bàn huyện. Tiếp và làm việc với đoàn, có ông Trần Bá Phước – Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện

Tại buổi làm việc,  Đoàn  được nghe huyện thông qua các báo cáo theo nội dung yêu cầu của đoàn. Đồng thời, đoàn cũng tiến hành kiểm tra thực tế các hồ sơ, sổ sách minh chứng của Phòng Văn hóa thông tin và Ủy ban nhân dân xã Nhơn Hưng.

Phát biểu kết luận, Phó Giám đốc Sở Nội vụ ông Trương Long Hồ biểu dương và đánh giá cao  những kết quả đạt được của huyện trong thời gian qua. Đồng thời,yêu cầu huyện bổ sung, củng cố hoàn chỉnh một số hồ sơ, sổ sách minh chứng; đẩy mạnh hơn nữa công tác đối thoại với thanh niên, tìm hiểu và có chính sách hỗ trợ cho thanh niên khởi nghiệp; đề nghị UBND huyện theo dõi, chỉ đạo việc báo cáo học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của các phòng, ban, ngành và các xã, thị trấn; kịp thời biểu dương, khen thưởng và nhân rộng những gương điển hình học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách của Bác. Song song đó, Phó Giám đốc Sở Nội vụ cũng đề nghị địa phương thường xuyên kiểm tra về công tác tiếp dân trong giải quyết các thủ tục hành chính; chú trọng niêm yết công khai văn bản các thủ tục hành chính tại công sở; tăng cường công tác kiểm tra công vụ; Xây dựng quy chế phát hành văn bản điện tử; Đẩy mạnh hơn nữa dịch vụ bưu chính công ích và công tác tuyên truyền trong dân về chỉ số PAPI, chỉ số SIPAS trên địa bàn huyện./.

 

 Minh Triều (Đài TT Tịnh Biên)