Your Website Title
HỘI NGHỊ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG ĐẠI LÝ THU BHXH, BHYT TỰ NGUYỆN NĂM 2018 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2019
Bảo hiểm xã hội huyện Tịnh Biên tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động đại lý thu BHXH, BHYT tự nguyện nhằm đánh giá kết quả hoạt động của hệ thống Đại lý thu năm 2018 và đề ra phương hướng hoạt động năm 2019.

Tham dự Hội nghị gồm có đồng chí Bùi Hồng Tràng- Phó giám đốc BHXH huyện Tịnh Biên, đồng chí Châu Nhật Ly- Phó giám đốc Trung tâm y tế và các đồng chí lãnh đạo Bưu điện huyện, lãnh đạo UBND các xã thị trấn và các nhân viên đại lý thu BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình trên địa bàn huyện.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toàn cảnh hội nghị

Thông qua hội nghị, ông Bùi Hồng Tràng- Phó giám đốc BHXH huyện báo cáo kết quả hoạt động của Hệ thống đại lý thu BHXH tự nguyện, BHYT năm 2018 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ông Bùi Hồng Tràng- Phó giám đốc BHXH báo cáo kết quả hoạt động năm 2018

Trong năm 2018 vận động, phát triển được 19.509 người tham gia BHYT, đạt 92,77% chỉ tiêu năm ( trong đó có 17.306 người tham gia theo hộ gia đình, đạt 94,36%; 2.203 người tham gia BHYT theo hộ nông lâm ngư nghiệp có mức sống trung bình đạt, 81,90%). Phối hợp với UBND xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền lưu động, phát hành thẻ cho người tham gia tại nơi tuyên truyền( trong năm thực hiện được 6 cuộc, có 451 người tham dự, phát hành được 365 thẻ BHYT). Tuy nhiên, vẫn còn những hạn chế như còn 04 xã , thị trấn chưa đạt chỉ tiêu được giao, tổ chức nhiều cuộc tuyên truyền lưu động đến tận khóm, ấp nhưng chưa được nhiều người dân quan tâm..

Phương hướng và nhiệm vụ đề ra năm 2019 là hoàn thành chỉ tiêu UBND huyện giao 22.910 người tham gia ( trong đó, 20.450 người tham gia theo hộ gia đình, 2.460 người tham gia theo hộ nông lâm ngư nghiệp) cho các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Nhân viên, công tác viên Đại lý thu khai thác danh sách hộ gia đình do Bảo hiểm xã hội huyện cung cấp, phối hợp với các ngành, hội, đoàn thể, khóm ấp trực tiếp đến hộ dân để tuyên truyền, vận động.

Tại hội nghị, lãnh đạo BHXH huyện đã lắng nghe - giải đáp thắc mắc của các  nhân viên Đại lý thu BHXH, BHYT tự nguyện và tháo gỡ những  khó khăn trong công tác vận động người dân tham gia BHXH, BHYT tự nguyện./.

Vân Phương-BHXH TB