Your Website Title
Năm 2021 huyện Tịnh Biên phấn đấu có trên 6.700 nông dân đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi
Hội nông dân huyện Tịnh Biên vừa tổ chức hội nghị Ban chấp hành để triển khai kế hoạch và phát động phong trào thi đua nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi 3 cấp và doanh nhân nông thôn 2021. Ông Nguyễn Văn Huệ - chủ tịch hội nông dân huyện chủ trì hội nghị.

Responsive image

Trên cơ sở kế hoạch, huyện phấn đấu chỉ tiêu trong năm 2021 có 6.712 nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi. Trong đó, chú trọng các mặt công tác như: mổi xã, thị trấn xây dựng 2 mô hình tiêu biểu để huyện chọn lựa 5 sản phẩm lợi thế, ửu tiên sản phẩm OCOP để tham gia phiên chợ nông sản an toàn và hội thi sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu năm 2021; riêng đối với doanh nhân nông thôn sẽ được chọn tham quan các mô hình hay trong và ngoài tỉnh. Để đạt được mục tiêu trên huyện sẽ phát động thi đua sâu rộng trong hội viên, nông dân trên địa bàn nhằm thúc đẩy phát triển sản xuất, tham gia tái cơ cấu nông nghiệp và đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo. Đồng thời, các cấp hội nông dân đặc biệt chú ý đến một số tiêu chí về chất lượng bình xét như: giảm dần số lượng nông dân giỏi độc canh cây lúa xuống dưới 20%; chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngoài cây lúa đạt trên 40%; số lượng nữ nông dân giỏi phải đạt từ 15% trở lên và nông dân người dân tộc Khmer đạt từ 5% tổng số nông dân…
Thông qua các hoạt động trên sẽ tạo phong trào thi đua yêu nước sôi nổi trong cấp hội nông dân từ huyện đến cơ sở, từ đó thúc đẩy hội viên, nông dân hăng hái thi đua lao động sản xuất, ứng dụng có hiệu quả khoa học công nghệ cao vào sản xuất và thúc đẩy phát triển các hình thức kinh tế tập thể, kinh tế trang trại nông thôn, nhất là vận động nông dân tham mô hình tổ hợp tác, hợp tác xã, đoàn kết giúp nhau cùng phát triển trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp – nông thôn./.

Thanh Thiên (Tịnh Biên)