Your Website Title
Đoàn công tác Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc Hội khảo sát các dự án về ứng phó với biến đổi khí hậu đã triển khai tại huyện Tịnh Biên
Ngày 09/4/2019, Đoàn công tác Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc Hội và Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức GIZ có buổi làm việc với huyện Tịnh Biên về các dự án ứng phó với biến đổi khí hậu đã triển khai và việc thực hiện chính sách, pháp luật ứng phó với biến đổi khí hậu.

          Nội dung làm việc của Đoàn công tác là khảo sát các dự án đã triển khai về ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh, việc thực hiện chính sách pháp luật ứng phó với biến đổi khí hậu. Tại huyện Tịnh Biên, Tiến sĩ Trần Văn Minh - Phó Chủ nhiệm ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc Hội dẫn đầu đoàn công tác đã tiến hành khảo sát dự án Hệ thống thủy lợi 3-2 và rừng tràm Trà Sư.

Tại đây, đoàn đã nghe địa phương báo cáo về tình hình hoạt động và hiệu quả của dự án trong những năm qua, đặc biệt là những khó khăn, vướng mắc của địa phương trong quá trình vận hành, khai thác các dự án, những đề xuất, kiến nghị trong thời gian tới. Trên cơ sở đó, Đoàn sẽ tiếp thu và báo cáo về trên, để từng bước tháo gỡ những rào cản, phát huy tối đa hiệu quả của các dự án và việc thực hiện chính sách pháp luật ứng phó với biến đổi khí hậu./.

         

                                                     Nguyễn Hảo (Tịnh Biên)