Your Website Title
Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” xã Thới Sơn hoàn thành xuất sắc các tiêu chuẩn đạt chuẩn “Xã văn hóa nông thôn mới
Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện Tịnh Biên, tiến hành kiểm tra công tác triển khai, thực hiện xây dựng xã đạt chuẩn Văn hóa nông thôn mới năm 2017 đối với xã Thới Sơn, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang.

          Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” xã Thới Sơn, đến nay xã Thới Sơn cơ bản đã thực hiện hoàn thành xuất sắc 5 tiêu chuẩn như: giúp nhau phát triển kinh tế; nâng cao chất lượng xây dựng gia đình văn hóa, ấp văn hóa; xây dựng thiết chế và phong trào văn hóa, thể thao cơ sở; xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa nông thôn; chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy định của địa phương, để công nhận xã đạt chuẩn “Văn hóa nông thôn mới theo Quyết định số 16/2012/QĐ-UBND ngày 12/07/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

          Qua kết quả kiểm tra thực tế và đối chiếu với báo cáo, bảng chấm điểm của Ban Chỉ đạo xã. Ông Nguyễn Công Trường – Phó Ban Chỉ đạo Thường trực, thay mặt Ban Chỉ đạo huyện biểu dương sự nổ lực, tinh thần trách nhiệm của tập thể Ban Chỉ đạo xã và toàn thể nhân dân đã chung tay, chung sức góp phần thực hiện hoàn thành các tiêu chuẩn đã đề ra. Bên cạnh, Ban Chỉ đạo huyện xin ghi nhận những thành tựu đạt được của xã và tiếp tục đề nghị Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh An Giang tiếp tục phúc tra để công nhận xã đạt chuẩn trong năm 2017./.

          Chau Đơi – PVHTT