Your Website Title
Chủ tịch UBND huyện kiểm tra các công trình xây dựng trên địa bàn xã Nhơn Hưng.
Ông Nguyễn Thành Quân - Chủ tịch UBND huyện Tịnh Biên cùng lãnh đạo một số phòng, ban chuyên môn vừa đến kiểm tra tiến độ thi công các dự án, công trình xây dựng cơ bản nằm trong chương trình xây dựng nông thôn mới tại xã Nhơn Hưng.

Đoàn đã kiểm tra tiến độ thi công các công trình trọng điểm như: Cổng chào, Trạm ý tế xã và 2 điểm trường Tiểu học, THCS trên địa bàn xã. Tại thời điểm kiểm tra cho thấy, các công trình đã thi công đúng theo quy hoạch, thiết kế cũng như thời gian, tuy nhiên, vẫn còn gặp một vài vấn đề vướng mắc theo đề xuất của chủ đầu tư nên yêu cầu đơn vị thi công nhanh chóng khắc phục để đảm bảo các công trình được thực hiện đúng theo thiết kế. Bên cạnh đó, chủ tịch UBND huyện ông Nguyễn Thành Quân đề nghị xã Nhơn Hưng cần tập trung làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân về xây dựng nông thôn mới; đổi mới tư duy, cách nghĩ, cách làm, sáng tạo trong quá trình thực hiện. Tiếp tục rà soát lại các công trình nằm trong chương trình xây dựng nông thôn mới, trong đó, ưu tiên bố trí vốn cho các  của  huyện phối hợp với xã chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, đưa  xã Nhơn Hưng đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2019 theo lộ trình đề                      

Đến nay, xã Nhơn Hưng đã thực hiện đạt 18/19 chỉ tiêu và 48/49 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới./.

 

Thanh Thiện (Đài TT Tịnh Biên)