Your Website Title
Đảng ủy thị trấn Tịnh Biên sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị
Vừa qua, Đảng ủy thị trấn Tịnh Biên tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, giai đoạn 2016 - 2021. Đến dự, có đồng chí Nguyễn Công Trường - Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Huyện ủy Tịnh Biên, đồng chí Phan Thành Dũng - Bí thư Đảng ủy thị trấn.

Qua 5 năm quán triệt, tiếp thu và nghiên cứu Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Đảng ủy thị trấn Tịnh Biên đã tổ chức học tập các chuyên đề đến gần 2.000 lượt đảng viên và quần chúng nhân dân, nhất là các đồng chí đứng đầu cơ quan, đơn vị thể hiện tính nêu gương và nhận thức về hành động trong thực hiện nhiệm vụ, cũng như phong cách ứng xử của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Hằng năm, có trên 94% đảng viên và 97% quần chúng ở các cơ quan, đơn vị đăng ký sổ tay làm theo gương Bác; 100% tập thể, cá nhân đều được chi bộ bình xét và bí thư chi bộ ký xác nhận khắc phục tốt những hạn chế đã đăng ký theo quy trình hướng dẫn của Đảng ủy. Đồng thời, 100% cán bộ, công chức, viên chức đương nhiệm đều có bản cam kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và cam kết không vướng vào 27 biểu hiện suy thoái. 
Song song đó, qua phát động xây dựng mô hình, cách làm hay về: “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đến năm 2021, địa phương xây dựng được 24 mô hình, trong đó, có 7 mô hình thực hiện hiệu quả, 8 mô hình đạt loại khá và 28 lượt cá nhân điển hình tiêu biểu được đề xuất các cấp khen thưởng.
Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng được lan tỏa, trong thời gian tới, Đảng ủy thị trấn Tịnh Biên tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chuyên đề của Bác phù hợp theo từng năm một cách thường xuyên, liên tục cho tất cả cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân, tổ chức tôn giáo - dân tộc,… Từ đó, nâng cao nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng, những nội dung cơ bản, các giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để việc làm theo có nhiều chuyển biến mạnh mẽ và đi vào chiều sâu từ nhận thức sang hành động.
Dịp này, có 2 tập thể và 13 cá nhân điển hình tiêu biểu trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, giai đoạn 2016 - 2021 được biểu dương, khen thưởng./.

Hữu Ngọc (Đài tt Tịnh Biên)