Your Website Title
Mặt trận huyện Tịnh Biên tổng kết công tác năm 2019
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Tịnh Biên khóa X, nhiệm kỳ 2019 - 2024, tổ chức hội nghị lần thứ 3, để tổng kết công tác năm 2019 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2020. Đến dự, có Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lê Văn Lĩnh; đồng chí Bùi Thiện Tâm - Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện; ông Trần Bá Phước - Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện.

Responsive image

Ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được trong thời gian qua. Trong năm 2020, ông Lê Văn Lĩnh- phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh yêu cầu Ủy ban Mặt trận tổ quốc huyện cần tập trung thực hiện các chỉ tiêu của mặt trận các cấp, những sự kiện lớn của địa phương và đất nước. Tập trung công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và xây dựng chỉnh đốn Đảng theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc, tôn giáo; Quan tâm đổi mới các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước; cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, đô thị văn minh; Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Đồng thời, tranh thủ từ nguồn lực xã hội chăm lo đời sống người nghèo, đền ơn đáp nghĩa, từng bước nâng cao thu nhập đời sống và thực hiện tốt công tác phối hợp  bảo vệ an ninh tổ quốc, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, nhất là tội phạm ma túy tại địa phương,…

Responsive image

Cũng tại hội nghị, các đại biểu hiệp thương, biểu quyết thống nhất 4 đồng chí vào Ủy viên Ủy ban Mặt trận tổ quốc huyện, bầu ông Châu Kim Ba giữ chức vụ phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc huyện nhiệm kỳ 2019- 2024. 27 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác mặt trận năm 2019 được biểu dương và khen thưởng./.

Minh Triều (Đài TT Tịnh Biên)