Your Website Title
An Giang phê duyệt Đề án phát triển nguồn năng lượng mặt trời giai đoạn đến 2020, xét đến 2030
Hiện nay, thế giới đang đối mặt với nguy cơ các nguồn năng lượng hóa thạch, dầu mỏ đang cạn dần và giá cao, đồng thời vấn đề về ô nhiễm môi trường do việc đốt nhiên liệu gây ra. Nhiều nước có xu hướng tìm nguồn năng lượng sạch và không phụ thuộc vào dầu mỏ để thay thế. Đối với các quốc gia có tiềm năng về năng lượng tái tạo (gió, mặt trời, thuỷ điện, sinh khối, địa nhiệt, sóng biển,…), thì năng lượng mặt trời được lựa chọn là một trong những nguồn năng lượng thay thế tương lai trong chiến lược năng lượng của quốc gia.

Tại An Giang, bức xạ năng lượng mặt trời nằm trong khoảng từ 4,7 – 5,1 kWh/m2 /ngày. Bức xạ mặt trời nhiều và ổn định trong suốt thời gian của năm, giảm khoảng 20% từ mùa khô sang mùa mưa. Số giờ nắng trung bình năm tại An Giang là 2.400 giờ. Ngoài ra, bức xạ mặt trời còn được phân bố rộng rãi trên toàn địa bàn tỉnh An Giang.

Responsive image

Do đó, việc lập đề án phát triển nguồn năng lượng mặt trời là cần thiết nhằm giúp địa phương xác định các khu vực tiềm năng, dành quỹ đất phát triển dự án, tránh bị quy hoạch trùng lắp, tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư điện, khai thác hiệu quả các nguồn tài nguyên của địa phương và đáp ứng nhu cầu điện phục vụ phát triển kinh tế -xã hội của địa phương.

Mục tiêu của Đề án là bổ sung nguồn cấp điện để đáp ứng nhu cầu điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh An Giang trong giai đoạn quy hoạch 2016-2025 có xét đến năm 2035. Đầu tư phát triển các dự án nguồn điện mặt trời đồng bộ với Quy hoạch phát triển điện lực trên địa bàn tỉnh An Giang trong cùng giai đoạn nhằm đa dạng hóa các dạng nguồn năng lượng tái tạo, nâng cao khả năng cung ứng nguồn điện cho nhu cầu phát triển kinh tế xã hội tỉnh An Giang nói riêng và cả nước nói chung.

Đến năm 2020, dự kiến công suất lắp đặt đạt khoảng 250MWP với sản lượng điện mặt trời tương ứng là 361,4 triệu kWh. Giai đoạn sau năm 2020, dự kiến công suất lắp đặt lũy kế đạt khoảng 807MWP với sản lượng điện mặt trời tương ứng là 1.166,7 triệu kWh. Đối với các mô hình điện mặt trời trên mái nhà: đến năm 2020, mô hình điện mái nhà nối lưới đạt mốc 500KWp trên toàn tỉnh, phấn đấu năm 2021 phát triển mô hình điện mái nhà nối lưới đạt 2.000 KWp.

Ngoài ra, Đề án cũng đưa ra tiêu chí lựa chọn các khu vực thích hợp để phát triển điện mặt trời, danh mục các dự án điện mặt trời và các địa điểm và công suất dự kiến thực hiện Đề án như: Trên địa bàn huyện Tịnh biên gồm các xã có tiềm năng như xã An Cư, Văn Giáo, An Hảo với tổng công suất tiềm năng khai thác là 580 MWp; Trên địa bàn huyện Tri Tôn gồm các xã có tiềm năng như xã Châu Lăng, Núi Tô, An Tức với tổng công suất tiềm năng có thể khai thác là 253 MWp; Trên địa bàn xã Cần Đăng, huyện Châu Thành có tiềm năng có thể khai thác khoảng 67 MWp; Trên địa bàn xã An Thạnh Trung, huyện chợ Mới có tiềm năng có thể khai thác khoảng 90 MWp; Còn lại tiềm năng phát triển nguồn năng lượng mặt trời trên mái nhà.

Nguồn Quyết định 834/QĐ-UBND ngày 12/4/2019

TTH