Your Website Title
Công bố giá mua thóc định hướng vụ Hè Thu năm 2020
Sở Tài chính vừa có văn bản 1427/STC-GCS ngày 10/6/2020 về việc Công bố giá mua thóc định hướng vụ Hè Thu năm 2020.

Responsive image

Ảnh minh họa. Nguồn: baoangiang.com.vn

Theo đó, căn cứ công văn số 6217/BTC-QLG ngày 27/5/2020 của Bộ Tài chính về việc công bố giá mua thóc định hướng vụ Hè Thu 2020, Sở Tài chính triển khai giá mua thóc định hướng vụ Hè Thu 2020 trên địa bàn tỉnh An Giang, cụ thể:

Về giá thành sản xuất thóc kế hoạch: Giá thành thóc thực tế vụ Hè Thu 2019 là 3.945 đồng/kg; Giá thành sản xuất thóc kế hoạch vụ Hè Thu 2020 là 4.103 đồng/kg.

Về giá mua định hướng: Căn cứ vào mức giá thành sản xuất thóc kế hoạch vụ Hè Thu 2020 nêu trên, các cơ quan có thẩm quyền, các doanh nghiệp, cá nhân mua thóc với giá định hướng đảm bảo mức lãi tối thiểu cho người sản xuất thóc vụ Hè Thu 2020.

TTH