Your Website Title
Tân Lập sơ kết 05 năm thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị
Vừa qua, Đảng bộ xã Tân Lập tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đến dự, có đồng chí Nguyễn Văn Dương – HUV – Bí thư Đảng ủy xã.

Qua 05 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trên địa bàn xã Tân Lập đã tạo được sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu, cán bộ, công chức, viên chức được nâng lên, ngày càng sâu sát cơ sở, gần gũi, lắng nghe ý kiến và kịp thời giải quyết những vấn đề bức xúc, nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Từ đó, đã tạo sự thống nhất trong Đảng bộ xã, sự đồng thuận trong xã hội, góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước; tinh thần tương thân, tương ái, gắn kết cộng đồng được củng cố và phát huy nhiều hơn. Có nhiều cách làm hay sáng tạo, có sức lan tỏa rộng trong học tập và làm theo Bác. Công tác tuyên truyền, giáo dục về truyền thống văn hóa, lịch sử, gương người tốt việc tốt và các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được triển khai thực hiện với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, ngày càng có nhiều mô hình hay, kinh nghiệm quý, xuất hiện nhiều gương điển hình tiêu biểu trên các lĩnh vực đời sống xã hội, góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, công tác dân vận khéo; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, góp phần quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. 
Tại hội nghị, các đại biểu còn được nghe 06 tham luận của đại biểu tham dự Hội nghị chia sẻ một số kinh nghiệm và kết quả của việc thực hiện mô hình học tập và làm theo Bác trong 05 năm qua của của các tổ chức và cá nhân.
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Dương – HUV – Bí thư Đảng ủy xã đánh giá cao kết quả thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị trên địa bàn xã trong 05 năm qua. Đồng thời, để thực hiện tốt hơn việc học tập và làm theo gương Bác trong thời tới, Đảng bộ xã cần tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 05 một cách thường xuyên, sâu rộng trong nội bộ và các tầng lớp nhân dân; tăng cường công tác tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, thu hút mọi người tham gia; nhân rộng các mô hình, gương điển hình tiên tiến; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với kết quả thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết của Đảng ủy xã.
Dịp này, Đảng ủy xã cũng đã trao giấy khen cho 05 tập thể và 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. /.

Bích Vân (Tân Lập)