Your Website Title
Xã Tân Lợi tổ chức họp ban chấp hành mở rộng tháng 12 năm 2020
Đảng ủy xã Tân Lợi vừa tổ chức họp ban chấp hành mở rộng để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 11 và đề ra phương hướng nhiệm vụ tháng 12 năm 2020. Đến dự có đồng chí Bùi Thiện Tâm – Phó bí thư huyện ủy, chủ tịch HĐND huyện.

Responsive image

Tại hội nghị, đại biểu đã được nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 11 phương hướng nhiệm vụ tháng 12 năm 2020 và một số chỉ tiêu thực hiện cho năm 2021. Theo đó, tính đến thời điểm này, xã Tân Lợi thực hiện đạt và vượt 12 chỉ tiêu, 04 chỉ tiêu chờ cuối năm ngành huyện đánh giá. Đối với công tác xây dựng Đảng, mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước, tổ chức kiểm tra, giảm sát Đảng viên làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chấp hành Điều lệ Đảng.
Để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong tháng 12 năm 2020, đồng chí Bùi Thiện Tâm – Phó bí thư huyện ủy, chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh: địa phương cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chuyển dịch cơ cấu kinh tế cây trồng, vật nuôi trên cơ sở phát huy thế mạnh nông nghiệp làm cơ sở nâng cao tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ và trồng lúa xuất khẩu; tạo điều kiện giúp đỡ cho các hộ nghèo vay bằng các nguồn vay của Nhà nước đầu tư, giải quyết việc làm cho lao động tại chỗ nhằm tăng thu nhập cải thiện đời sống; đẩy mạnh công tác tuần tra, truy quét tấn công các loại tội phạm, kiên quyết bài trừ các tệ nạn xã hội, đảm bảo giữ vững tình hình an ninh trật tự xã hội tại địa phương.

Huyền Linh (Tân Lợi)