Your Website Title
Kỳ họp Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Tịnh Biên lần thứ II nhiệm kỳ 2020-2025
Ngày 02-10, Ban Thường vụ Huyện ủy Tịnh Biên tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025 nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị 9 tháng đầu năm, đề ra phương hướng, nhiệm vụ các tháng cuối năm 2020. Đến dự, có đồng chí Nguyễn Thanh Tân, Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy, đồng chí Châu Quốc Hùng, Phó Trưởng Phòng Tuyên truyền Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Responsive image

Theo đó, Hội nghị đã thông qua báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2020 và đánh giá kết quả thực hiện chỉ tiêu Nghị quyết Huyện ủy năm 2020; báo cáo xây dựng Đảng, công tác vận động quần chúng 9 tháng đầu năm, phương hướng thực hiện 3 tháng cuối năm 2020 và đánh giá kết quả thực hiện chỉ tiêu Nghị quyết Huyện ủy năm 2020; thảo luận một số nội dung liên quan đến công tác đảm bảo an ninh trật tự, tài nguyên, môi trường và các vấn đề liên quan đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội tại các xã, thị trấn…
Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, lắng nghe những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác của các ngành, đơn vị và địa phương, kết luận tại hội nghị, đồng chí Phan văn Cường, Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy Tịnh Biên đề nghị trong thời gian tới, cần tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tập trung rà soát các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội và các chỉ tiêu để tập trung chỉ đạo, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ; đặc biệt quan tâm công tác sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, tiếp tục vận động để bà con nâng cao nhận thức về lợi ích của nông thôn mới, từ đó thực hiện tốt các tiêu chí về cảnh quan môi trường nông thôn và các tiêu chí không cần vốn…; đôn đốc thức hiện các công trình xây dựng cơ bản; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an ninh biên giới; không lơ là, chủ quan trong công tác chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19; thực hiện tốt công tác cải cách hành chính; khẩn trương triển khai nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, đưa nghị quyết vào cuộc sống v.v./.

Nguyễn Hảo (Tịnh Biên)