Your Website Title
Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Tịnh Biên lần thứ III năm 2019
Ngày 14/6, huyện Tịnh Biên được tỉnh chọn làm đơn vị điểm tổ chức Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số (DTTS) lần thứ III năm 2019. Đến dự, có ông Lê Văn Nưng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Tân Văn Ngữ - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; ông Men Pho Ly- Trưởng Ban Dân tộc tỉnh; ông Nguyễn Thành Huân - Chủ tịch UBND huyện; đại diện nước bạn Camphuchia; lãnh đạo 10 huyện, thị, thành phố trên địa bàn tỉnh và trên 150 đại biểu tiêu biểu đại diện cho đồng bào DTTS trên địa bàn huyện.

Responsive image

Trong 5 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và đồng bào các dân tộc huyện Tịnh Biên đoàn kết, đồng lòng, thực hiện đạt nhiều thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng. Khối đại đoàn kết dân tộc không ngừng được củng cố và phát huy; tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm đều tăng; hạ tầng kinh tế -xã hội tiếp tục được đầu tư nâng cấp; nhiều Dự án, Chương trình ưu đãi đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số đều được triển khai hiệu quả như: Chương trình 134,135, chính sách hỗ trợ hộ dân tộc đặc biệt khó khăn; chính sách giáo dục đào tạo; y tế, văn hóa và phát huy tiếng nói chữ viết các dân tộc thiểu số; chính sách đào tạo bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số; chính sách nhà ở, đất ở, vay vốn tín dụng.v.v… Từ đó, đời sống bà con dân tộc thiểu số từng bước được nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh và bền vững; công tác xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả tích cực. Đến nay, huyện đã có 03 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó, có 01 xã dân tộc Khmer; chất lượng giáo dục - đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân ngày được nâng cao; chính sách an sinh xã hội được quan tâm kịp thời, đầy đủ; đời sống người dân được cải thiện rõ rệt; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững.

Responsive image

Với chủ đề: “Các dân tộc huyện Tịnh Biên đoàn kết, phát huy nội lực, hội nhập và phát triển”, Đại hội Đại biểu các DTTS huyện Tịnh Biên lần thứ III đặt ra mục tiêu, nhiệm vụ trong giai đoạn 2019 - 2024, đó là: Tập trung ưu tiên nguồn vốn được ngân sách Nhà nước hỗ trợ đầu tư từ các Chương trình, Dự án về dân tộc thiểu số để giải quyết kịp thời những vấn đề khó khăn, bức xúc về đời sống sinh hoạt và sản xuất của người dân, đặc biệt là bà con dân tộc thiểu số Khmer, từng bước cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân tộc thiểu số; tiếp tục hỗ trợ đầu tư 100% cơ sở hạ tầng ở các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, các khóm, ấp đặc biệt khó khăn; phấn đấu giai đoạn 2019 - 2024 giảm hộ nghèo người dân tộc thiểu số từ 2% đến 4%/năm; giới thiệu tạo việc làm trên 50% người dân tộc thiểu số trong độ tuổi lao động; từ 90 đến 95% các em học sinh là người dân tộc thiểu số đúng độ tuổi  đi học đều được đến trường, tham gia học tập; 100% đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện được khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe.

Responsive image

Đại hội đã bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu các DTTS cấp tỉnh gồm 18 người và thông qua Quyết tâm thư Đại hội, giai đoạn 2019 - 2024.

Dịp này, Ủy ban Dân tộc Trung ương, UBND tỉnh, Ban Dân tộc tỉnh và UBND huyện đã khen thưởng cho 11 tập thể và 38 cá nhân có thành tích “Xuất sắc trong công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc giai đoạn 2014 - 2019”./.

 

                                      Thu Nga - Nguyễn Hảo (Tịnh Biên)