Lãnh đạo huyện Tịnh Biên thăm và chúc mừng nhân kỷ niệm 78 năm ngày khai sáng đạo phật giáo Hoà Hảo
Nhân kỷ niệm 78 năm ngày khai sáng đạo phật giáo Hòa Hảo (18/5/1939 – 18/5/2017). Vừa qua, Huyện ủy-HĐND-UBND-UBMTTQVN huyện Tịnh Biên thành lập 3 đoàn đến thăm và chúc mừng các tín đồ phật giáo Hòa Hảo ở 3 Ban trị sự phật giáo trên địa bàn huyện.

Tại mỗi nơi đến, lãnh đạo huyện đã chúc mừng và ghi nhận, biểu dương tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, cống hiến công sức của tín đồ Phật giáo Hòa Hảo vào sự nghiệp chung của huyện, nhất là trong công tác xã hội từ thiện. Những đóng góp tích cực đó thể hiện rõ hoạt động tôn giáo đã đi đúng với đường hướng hành đạo “vì đạo pháp, vì dân tộc” và tôn chỉ “học Phật, tu Nhân” báo đáp tứ Ân theo Hiến chương của Giáo hội và thực hiện tốt phương châm của Đảng, Nhà nước sống “Tốt đời, đẹp đạo”.

Đồng thời mong muốn trong thời gian tới, các tín đồ Ban trị sự phật giáo Hòa Hảo trong huyện sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, chung sức cùng với Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương xây dựng quê hương ngày càng phát triển; thực hiện hiệu quả các chương trình đạo sự Phật giáo Hòa Hảo đã đề ra; kiên quyết đấu tranh với các hành vi sai lệch tôn chỉ, giáo lý chân truyền để giữ gìn sự trong sáng của nền đạo và tiếp tục mở rộng các chương trình an sinh xã hội, nhằm giúp đỡ nhiều hơn cho người nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện.

                                                                                                          Thanh Thiện (Đài TT Tịnh Biên)