Your Website Title
Chính sách hỗ trợ người chăn nuôi
Nhằm hạn chế thiệt hại cho người chăn nuôi, bắt đầu từ ngày 27/6/2019, mức hỗ trợ cho người có heo bị tiêu hủy thực hiện theo khoản 1, 2, 3 Điều 1 và hiệu lực thi hành thực hiện theo khoản 1 Điều 4, Quyết định 793/QĐ-TTg ngày 27/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ.

- Đối với người chăn nuôi, hộ nông dân, chủ trang trại, gia trại, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, tổ hợp tác, hợp tác xã sản xuất trong lĩnh vực chăn nuôi có lợn buộc phải tiêu hủy do bệnh dịch tả lợn Châu Phi:

+ Đối với lợn con, lợn thịt các loại: 25.000đ/kg lợn hơi;

+ Đối với lợn nái, lợn đực đang khai thác: 30.000đ/kg lợn hơi.

- Đối với doanh nghiệp chăn nuôi nhỏ và vừa:

+ Đối với lợn con, lợn thịt các loại: 8.000đ/kg lợn hơi;

+ Đối với lợn nái, lợn đực đang khai thác: 10.000đ/kg lợn hơi.

Đặc biệt, mức hỗ trợ cho các doanh nghiệp tối đa không quá 30% số lỗ do dịch bệnh sau khi đã sử dụng các quỹ dự phòng và tiền bồi thường bảo hiểm (nếu có).

- Đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa và chủ hộ nuôi giữ lợn giống cụ, kỵ, ông bà: 500.000đ/con lợn đến ngày 31/12/2019 nhằm nâng cao các biện pháp an toàn sinh học, sát trùng tiêu diệt các loại mầm bệnh đảm bảo duy trì đàn lợn giống phục vụ tái đàn khi kiểm soát được dịch bệnh.

Mức hỗ trợ cho người chăn nuôi có heo bị tiêu hủy do bệnh DTHCP từ ngày 26/6/2019 trở về trước được thực hiện theo Điều 3 Quyết định 793/QĐ-TTg ngày 27/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ: “Trường hợp tiêu hủy lợn để phòng, chống dịch tả lợn Châu Phi trước ngày Quyết định này có hiệu lực, việc hỗ trợ cho chủ vật nuôi thực hiện theo quy định tại Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 và Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ”.

Để chung tay góp phần ngăn chặn bệnh Dịch tả heo Châu Phi lây lan, đề nghị các Doanh nghiệp, trang trại, hộ chăn nuôi thực hiện nghiêm túc việc báo cáo dịch bệnh kịp thời.

Nguồn Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm

TTH