Your Website Title
Uỷ ban Hội LHTNVN huyện Tịnh Biên thành lập chi hội công nhân nghề cơ khí khóm Xuân Bình
Nhằm mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên nhất là thanh niên là công nhân, lao động trẻ trong khu vực kinh tế ngoài nhà nước, tăng cường hoạt động chăm lo đời sống tinh thần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho thanh niên công nhân, tạo cầu nối để thanh niên công nhân được tiếp cận với các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Vừa qua, Uỷ ban Hội LHTNVN huyện Tịnh Biên phối hợp Ủy ban Hội LHTNVN thị trấn Tịnh Biên tổ chức lễ ra mắt chi hội “Thanh niên công nhân nghề cơ khí khóm Xuân Bình”, thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên.
Sau quá trình chuẩn bị, Ủy ban Hội LHTNVN thị trấn Tịnh Biên đã lấy ý kiến thống nhất trong thanh niên công nhân để quyết định thành lập chi hội với 06 hội viên và 01 chi hội trưởng, 01 chi hội phó (dự kiến trong thời gian tới sẽ giới thiệu kết nạp thêm 03 hội viên).

Responsive image

Tại buổi lễ, chi hội đã thông qua và thống nhất quy chế hoạt động của chi hội. Đồng thời, nhằm bày tỏ sự quan tâm đến anh em công nhân tham gia tổ chức Hội, Ủy ban Hội LHTNVN huyện đã trao tặng 06 thẻ Bảo hiểm tai nạn con người của Bảo hiểm Bảo Việt cho các anh em hội viên chi hội.

Huyện đoàn Tịnh Biên