Your Website Title
Đại hội Chi bộ Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tịnh Biên lần thứ XII nhiệm kỳ 2020-2025
Chi bộ phòng Giáo dục và Đào tạo huyện vừa tổ chức Đại hội đảng viên lần thứ XII nhiệm kỳ 2020-2025. Ông Trần Bá Phước - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy - Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện đến dự và phát biểu chỉ đạo.

Responsive image

Nhiệm kỳ 2015-2020, Chi bộ phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đã lãnh, chỉ đạo, quán triệt, thực hiện đầy đủ các chủ trương, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt các mục tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra. Theo đó, tỷ lệ học sinh trong độ tuổi đến trường tăng hàng năm, đến năm 2020 Mẫu giáo đạt 86,13%, Tiểu học đạt 100% và THCS đạt 96,99% (vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra). Toàn ngành hiện có 1.857 cán bộ, công chức, viên chức, số lượng giáo viên đáp ứng nhu cầu giảng, dạy của ngành. Hàng năm, có 14/14 xã, thị trấn đạt chuẩn phổ cập giáo dục Mầm non cho trẻ 05 tuổi, xóa mù chữ, phổ cập giáo dục Tiểu học và phổ cập THCS.
Công tác xây dựng Đảng, giáo dục chính trị tư tưởng, tổ chức cán bộ và công tác kiểm tra giám sát được quan tâm và thực hiện tốt, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) được triển khai tích cực, hiệu quả.
Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, ông Trần Bá Phước - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy - Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện đã biểu dương các thành tích đạt được của chi bộ trong nhiệm kỳ qua, để tiếp tục thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ tới, đồng chí nhấn mạnh: Cần quan tâm công tác xây dựng Đảng, phát huy dân chủ tự phê bình và phê bình, đảm bảo thực hiện hiệu quả công tác quản lý Nhà nước, chi bộ tiếp tục phát huy đoàn kết nội bộ, quan tâm xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chủ động trong công tác tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện, cùng với đó, chi bộ tích cực tuyên truyền Nghị quyết Đại hội, tạo sự đoàn kết thống nhất trong toàn ngành quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp mà Đại hội đề ra.

Responsive image

Với tinh thần dân chủ, Đại hội đã bầu các chức danh Bí thư, Phó Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Trương Chính Văn – Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện được Đại hội tín nhiệm giữ chức Bí thư chi bộ.

Ngọc Thư (Nhà Bàng)