Your Website Title
Huyện Tịnh Biên sinh hoạt Ngày pháp luật tháng 5 năm 2019
Thực hiện Kế hoạch hưởng ứng ngày pháp luật năm 2019 của UBND huyện. Ngày 9/5/2019 Hội đồng phối hợp, phổ biến, giáo dục pháp luật huyện tổ chức hội nghị triển khai các văn băn pháp luật mới, tháng 5 năm 2019.

Responsive image

Nội dung sinh hoạt ngày pháp luật tháng này giới thiệu một số quy định như: Những điểm cần lưu ý của Luật Tiếp Công dân năm 2013 (có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2014); Nội dung cơ bản và những điểm mới của Luật Khiếu nại, Nghị định số 75 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khiếu nại; Những điểm mới của Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018 (có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2019); Những điểm mới của Luật Đặc xá năm 2018 (có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2019); Một số quy định về Quy định nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh kèm theo Quyết định số 48 của UBND tỉnh An Giang./.

Phan Hữu (Tịnh Biên)