Your Website Title
Điện lực Tịnh Biên đảm bảo cung cấp điện, đáp ứng nhu cầu điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và sinh hoạt thiết yếu của nhân dân
Nhằm tạo cơ hội để lắng nghe tâm tư, ý kiến đóng góp của quý khách hàng sử dụng điện đối với công tác phục vụ cung ứng điện. Vừa qua, Điện lực Tịnh Biên tổ chức hội nghị khách hàng và công tác phối hợp với các đoàn thể địa phương năm 2018. Đến dự, có ông Lê Ngọc Thụy - Phó Giám đốc Công ty Điện lực An Giang cùng đại diện các cơ quan, công ty, doanh nghiệp kinh doanh trên địa bàn huyện Tịnh Biên.

Tính đến cuối thánh 10 năm 2018, sản lượng điện thương phẩm trên địa bàn đạt 74.835.000kwh, tăng 4,85 % so cùng kỳ năm 2017. Thời gian qua, Điện lực Tịnh Biên đã tập trung quyết liệt cho công tác giảm sự cố lưới điện, từng bước nâng cao chất lượng điện năng, giải quyết kịp thời các kiến nghị của quý khách hàng sử dụng điện với phương châm “Phục vụ cung cấp điện với chất lượng cao để ổn định và phát triển”. Bên cạnh đó, tổ chức triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo cung cấp điện năng như quản lý nhu cầu phụ tải, lắp đạt công tơ nhiều giá, lắp tụ bù để nâng cao hệ số công suất... và các chương trình tiết kiệm điện khác, tuyên truyền tiết kiệm điện, sử dụng điện hợp lý, tránh lãng phí v.v…

Tại hội nghị, lãnh đạo Điện lực Tịnh Biên đã giải đáp một số kiến nghị, đề xuất từ phía các đơn vị, cơ quan có khối lượng tiêu thụ, sử dụng điện lớn, tập trung vào một số vấn đề như: Nâng cao công tác chăm sóc, chất lượng phục vụ khách hàng, tạo điều kiện tốt nhất cho các khách hàng lĩnh vực sản xuất kinh doanh v.v… Bên cạnh đó, đã giới thiệu một số ứng dụng công nghệ thông tin trong Kinh doanh - Dịch vụ khách hàng, giới thiệu mô hình lắp đặt Điện Năng lượng mặt trời tiết kiệm, hiệu quả...

Dịp này, Điện lực An Giang cũng đã khen thưởng cho 01 tập thể và 03 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác thực hiện Quy chế phối hợp năm 2018./.

 

Nguyễn Hảo (Đài TT Tịnh Biên)