Your Website Title
Tịnh Biên trao Quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý
Vừa qua, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức lễ trao quyết định điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đối với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý. Theo đó, ông Huỳnh Thanh Vũ - Phó Trưởng Phòng Nội vụ được điều động đến nhận nhiệm vụ tại Đảng ủy xã An Phú; bổ nhiệm ông Trần Quang Minh - Thanh tra viên Thanh tra huyện giữ chức vụ Phó Chánh văn phòng HĐND và UBND huyện và bổ nhiệm ông Lê Ngọc Tấn - Chuyên viên Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện giữ chức vụ Trưởng Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện, thời hạn bổ nhiệm 5 năm.

Responsive image

 Đồng thời, trao Quyết định bổ nhiệm lại đối với các ông Huỳnh Văn Sang - Phó Chánh Thanh tra huyện, thời hạn bổ nhiệm 5 năm; ông Nguyễn Thành Hầu - Giám đốc Trung tâm Hạ tầng Kỹ thuật huyện, thời hạn bổ nhiệm đến ngày 01/11/2023; ông Đào Quốc Hùng - Phó Giám đốc Trung tâm Hạ tầng- Kỹ thuật huyện, thời hạn bổ nhiệm 5 năm; ông Trương Chính Văn -  Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thời hạn bổ nhiệm đến ngày 01/9/2022. Đồng thời, Ban Thường vụ Huyện ủy cũng trao Quyết định kéo dài thời gian giữ chức vụ đối với ông Lý Minh Tâm - Phó Trưởng Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện đến ngày 01/02/2021./.

                                                                    Nguyễn Hảo ( Tịnh Biên)