Your Website Title
Núi Voi: Đại hội thành viên Hợp tác xã nông nghiệp nhiệm kỳ 2018-2023
Hợp tác xã nông nghiệp (HTX NN)Số 01 xã Núi Voi vừa tổ chức Đại hội thành viên, nhiệm kỳ 2018-2023. Đến dự, có đồng chí Nguyễn Thanh Phong – Phó trưởng Phòng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn huyện.

Responsive image

Nhiệm kỳ qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thời tiết không thuận lợi, diện tích đất sản xuất hoa màu và đất lúa bị thu hẹp do quá trình đô thị hóa. Mặt khác, ảnh hưởng suy thoái kinh tế toàn cầu, giá vật tư cho sản xuất cao, giá nông sản chưa tương xứng. Tuy nhiên, được sự quan tâm của Đảng ủy, UBND và các ban, ngành, sự nỗ lực của xã viên, nên HTX nông nghiệp xã Núi Voi đã mạnh dạn củng cố lại tổ chức và mở rộng các dịch vụ, đã đạt nhiều kết quả đáng khích lệ như: tăng năng suất và sản lượng cây trồng, vật nuôi, nâng cao hiệu quả sử dụng đất, giải phóng sức sản xuất trong nông nghiệp, đưa vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông  thôn phát triển theo hướng hiện đại, bền vững.

      Đại hội đã thông qua phương án sản xuất kinh doanh và Điều lệ HTX NN Số 01 xã Núi Voi, nhiệm kỳ 2018 – 2023 gồm 06 chương và 38 Điều. Phát huy truyền thống cần cù, năng động, sáng tạo, tới đây HTX NN Số 01 xã Núi Voi sẽ đáp ứng hiệu quả nhu cầu dịch vụ sản xuất nông nghiệp cho xã, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, duy trì và nâng chất xã nông thôn mới.

Responsive image

       Đại hội đã bầu ra Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát gồm 05 thành viên. Ông Vũ Văn Tiêu được tín nhiệm  giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc HTX; ông Nguyễn Mạnh Sáng được làm Trưởng Ban kiểm soát HTX nhiệm kỳ 2018 - 2023./.

Phan Loan (Núi Voi)