Your Website Title
Kết quả 5 năm thực hiện Dự án “chuyển đổi nông nghiệp bền vững” trên địa bàn xã Tân Lập
Dự án “chuyển đổi nông nghiệp bền vững” (VnSAT) giai đoạn 2016-2020 được triển khai trên địa bàn xã Tân Lập với mục tiêu hướng dẫn, hỗ trợ các hợp tác xã, tổ hợp tác và các hộ gia đình thực hiện chuyển đổi canh tác, theo hướng bền vững, đến nay các dự án đều đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Responsive image

Qua 05 năm, xã Tân Lập đã triển khai thực hiện các công trình thuộc Dự án VnSAT với tổng kinh phí khoảng 10 tỷ đồng; vận động 650 hộ dân canh tác trên diện tích 1.329ha đất sản xuất áp dụng quy trình canh tác bền vững; tập huấn các lớp sản xuất lúa theo chương trình “3 giảm 3 tăng”, chương trình “1 phải 5 giảm”, sản xuất lúa theo chuẩn VietGAP…
Thời gian tới, UBND xã Tân Lập sẽ tiếp tục kiến nghị Ban Quản lý Dự án VnSAT cấp tỉnh, cấp huyện hỗ trợ nông dân liên kết với công ty trong việc bao tiêu sản phẩm; hỗ trợ 2 tiểu dự án đường giao thông nội đồng kênh Nhơn Thới 2, kênh Định Thành để nông dân thuận lợi hơn trong hoạt động sản xuất nông nghiệp./.

Phan Hữu (Tịnh Biên)