Your Website Title
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước trong đồng bào dân tộc Khmer năm 2019
Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UB.MTTQVN) tỉnh An Giang vừa phối hợp Mặt trận Tổ quốc huyện Tịnh Biên và Mặt trận Tổ quốc xã Vĩnh Trung tổ chức hội nghị tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước trong đồng bào dân tộc Khmer năm 2019 cho 65 đại biểu người dân tộc Khmer có uy tín trên địa bàn xã.

Về dự hội nghị có ông Lý Minh Châu - Trưởng ban Dân tộc Tôn giáo UB.MTTQVN tỉnh An Giang; Thượng tá Võ Hữu Lễ - Phó phòng phong trào Công an tỉnh An Giang; Đại uý Vũ Văn Khu - Trrưởng ban vận động quần chúng Phòng chính trị Bộ đội Biên phòng An Giang.

Responsive image

Tại hội nghị các đại biểu được giới thiệu 3 nội dung về tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tình hình qua lại tuyến biên giới đất liền; tình hình ô nhiễm môi trường biến đổi khí hậu và giải pháp... Bên cạnh đó, còn được xem các video clip về an toàn giao thông, tình hình tội phạm như trộm, cướp giật; vấn đề ô nhiễm môi trường…

Responsive image

Việc tuyên truyền các chủ trương chính, sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước trong đồng bào dân tộc Khmer nhằm nâng cao nhận thức cho đồng bào Khmer tại địa phương, giúp đồng bào Khmer hiểu rõ, chấp hành đúng chủ trương chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước; góp phần tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo; giữ gìn bảo vệ an ninh trật tự - an toàn xã hội./.

 

Bích Hồng (Vĩnh Trung)