Your Website Title
Tịnh Biên: Hội nghị giao ban công tác khoa giáo 09 tháng, triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm 03 tháng cuối năm 2020
Chiều ngày 30/9/2020, Khối Khoa giáo huyện Tịnh Biên tổ chức Hội nghị giao ban công tác khoa giáo 09 tháng và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm 03 tháng cuối năm 2020. Dự Hội nghị, có đồng chí Bùi Thiện Tâm – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Trần Bá Phước – Phó chủ tịch Thường trực UBND huyện cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trong khối Khoa giáo huyện và các xã, thị trấn.

Responsive image

09 tháng qua các ngành trong Khối khoa giáo của huyện Tịnh Biên đã phối hợp thực hiện tốt công tác chuyên môn được giao, tích cực sâu sát cơ sở để nắm bắt tình hình, tham mưu kịp thời cho Huyện ủy, UBND huyện xây dựng chương trình, kế hoạch và triển khai, quán triệt Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng về lĩnh vực khoa giáo từ trong nội bộ đến quần chúng nhân dân. Từ đó, nâng cao được nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, đồng thời huy động được nguồn sức mạnh của toàn xã hội tham gia xã hội hoá các lĩnh vực công tác khoa giáo, góp phần đưa Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng về công tác khoa giáo vào cuộc sống. Các ngành thuộc khối khoa giáo thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề năm 2020 với những nội dung cơ bản về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với việc thực hiện Kế hoạch số 110, ngày 10/3/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2020…
Tuy nhiên bên cạnh kết quả đạt được công tác khoa giáo trên địa bàn huyện vẫn còn bộc lộ một số tồn tại: Một số ngành trong Khối khoa giáo phối kết hợp đôi lúc chưa nhịp nhàng trong việc định hướng hoạt động, tham gia xây dựng các đề án, dự án của lĩnh vực khoa giáo.
Nhiệm vụ từ nay đến cuối năm 2020, tiếp tục nâng cao nhận thức về công tác khoa giáo, xác định những nhiệm vụ trọng tâm để tham mưu triển khai về các Nghị quyết, Chỉ thị, kết luận của Đảng về công tác khoa giáo và văn hóa, văn nghệ tại địa phương. Tập trung quán triệt, tuyên truyền Công văn số 79, ngày 29/01/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Chỉ thị số 05, ngày 28/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Cô-rô-na gây ra; Tăng cường nắm bắt tình hình diễn biến chính trị, tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân, đặc biệt là hiện tượng lợi dụng các vấn đề về ô nhiễm môi trường, sự cố thiên tai để xuyên tạc chủ trương phát triển kinh tế - xã hội của huyện nhà; tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11 “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập”; Kết luận số 51, ngày 30/5/2019 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 29, ngày 04/11/2013  “Về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”…

Phan Hữu (Tịnh Biên)