Your Website Title
Đại hội thi đua yêu nước huyện Tịnh Biên lần thứ VI (giai đoạn 20 - 2020)
Sáng ngày 30/7/2020, UBND huyện Tịnh Biên tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ VI (giai đoạn 2015 - 2020) với sự tham dự của 220 đại biểu đại diện cho các ngành, địa phương, tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trên địa bàn huyện.

Responsive image

Đại hội thi đua yêu nước huyện Tịnh Biên lần thứ VI (giai đoạn 2015 - 2020) là hoạt động chính trị nhằm tổng kết đánh giá hiệu quả của phong trào thi đua yêu nước, công tác phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng gương điển hình tiên tiến và phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị với các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ giai đoạn 2020 - 2025.
Đại hội đã biểu dương, khen thưởng kết quả phong trào thi đua yêu nước, tôn vinh các tập thể, cá nhân các gương điển hình tiên tiến tiêu biểu ở các lĩnh vực, các thành phần kinh tế, các tầng lớp nhân dân, dân tộc trên địa bàn huyện như: Vận động tăng ni, phật tử, các nhà hảo tâm tham gia công tác an sinh xã hội tại địa phương; hoạt động khởi nghiệp và tạo việc làm cho lao động nông thôn; phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo xây dựng gia đình hạnh phúc”; phong trào tham gia xây dựng nông thôn mới; công tác dân vận khéo với mô hình “Camera an ninh đường phố”…
Nhân Đại hội, UBND huyện Tịnh Biên đã tuyên dương 13 tập thể và 54 cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020.
Diễm Lê