Your Website Title
Hiệu quả từ mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao ở xã Tân Lợi
Xã Tân Lợi là địa bàn có nhiều thuận lợi về phát triển đa dạng các mô hình kinh tế. Những năm qua, Hội Nông dân xã luôn quan tâm, khuyến khích, tạo điều kiện cho hội viên chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất nông nghiệp.

Responsive image

Việc hỗ trợ nông dân ứng dụng công nghệ cao(CNC) trong sản xuất nông nghiệp nhằm cung ứng cho thị trường những sản phẩm an toàn, chất lượng. Đồng thời, tạo việc làm, nâng cao thu nhập, ổn định đời sống, góp phần phát triển kinh tế -  xã hội ở địa phương.

Một trong những mô hình ứng dụng CNC thành công ở xã Tân Lợi là mô hình tưới nhỏ giọt trên Xoài các Hòa Lộc của gia đình anh Chau Lan, sinh năm 1978, ở tổ 1, ấp Tân Long. Trước đây, gia đình anh Lan chủ yếu làm nương rẫy, trồng sắn, bắp, khoai mì, thu nhập thấp, lại vất vả, tốn nhiều sức lao động. Đến năm 2015, xã Tân Lợi bắt đầu thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, địa phương tổ chức tuyên truyền, vận động người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Đến năm 2018, được sự quan tâm của chính quyền địa phương và hỗ trợ 50 triệu từ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, gia đình anh Lan đã mạnh dạn chuyển đổi 01 hécta đất trồng khoai mì kém hiệu quả sang trồng Xoài các Hòa Lộc và áp dụng kỹ thuật tưới nước nhỏ giọt, nhằm tiết kiệm việc khan hiếm nước, giảm sức lao động. Mỗi mùa thu hoạch, trừ tất cả các khoản chi phí thì lợi nhuận từ 100 đến 140 triệu đồng/năm.
Có thể nói, viêc ứng dụng CNC đã tạo nên đột phá trong sản xuất nông nghiệp, ít phụ thuộc vào thời tiết. Những năm qua, xã Tân Lợi đã có nhiều giải pháp nhằm hỗ trợ, tạo nguồn lực giúp nông dân đẩy mạnh ứng dụng CNC trong sản xuất nông nghiệp. Ngoài việc tuyên truyền, vận động, địa phương còn tổ chức mở các buổi hội thảo đầu vụ, lớp kỹ thuật trồng hoa màu, kỹ thuật chăn nuôi, từ đó giúp nông dân tiếp cận kỹ thuật áp dụng CNC trong sản xuất nông nghiệp. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động và sự đồng thuận của bà con nông dân. Đến nay, xã Tân Lợi đã chuyển đổi gần 46/40 hécta đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng hoa màu, cây ăn trái, đạt 113% chỉ tiêu huyện giao và có 03 mô hình áp dụng CNC đó là mô hình: Thanh Long ruột đỏ, măng tây, Xoài các Hòa Lộc.  
Ông Phạm Văn Thêm – Chủ tịch Hội nông dân xã cho biết: xã Tân Lợi hiện có trên 1.500 héc ta đất nông nghiệp, những năm gần đây sản xuất nông nghiệp có những bước phát triển vượt bậc. Năng suất, sản lượng cây trồng, vật nuôi được nâng lên rõ rệt, với việc triển khai thực hiện nông nghiệp theo hướng CNC đã tạo ra những bước phát triển tích cực về kinh tế -  xã hội trên địa bàn. Để giúp bà con nông dân phát triển kinh tế, giảm nghèo, Hội nông dân xã đã có nhiều giải pháp như: nhận ủy thác vốn của ngân hàng cho hội viên vay vốn, tập huấn kỹ thuật, tham quan các mô hình phát triển kinh tế trong và ngoài địa phương, qua đó tạo động lực mới cho hội viên thoát được nghèo và vươn lên làm giàu chính đáng. 
Thời gian tới, Tân Lợi tiếp tục nâng cao năng lực ứng dụng thành tựu công nghệ, khoa học. Trong đó tập trung ứng dụng CNC trong sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi. Tuyên truyền, vận động nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát huy lợi thế địa phương, đưa những tiến bộ khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất nông nghiệp giúp nông dân phát triển kinh tế gia đình bền vững. Áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật mới trong sản xuất để xây dựng có hiệu quả các mô hình phát triển kinh tế, khuyến khích, hỗ trợ sản xuất nông nghiệp ứng dụng CNC, ưu tiên đầu tư đúng mức công tác nghiên cứu, đẩy mạnh chuyển giao và ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến vào sản xuất nông nghiệp gắn với việc phát huy thế mạnh sản phẩm của địa phương.

Huyền Linh (Tân Lợi)