Your Website Title
Nông dân tập trung xuống giống vụ lúa đông xuân 2020 – 2021
Vụ Đông xuân là vụ sản xuất chính trong năm và đóng vai trò quan trọng đối với việc thực hiện kế hoạch sản xuất nông nghiệp cả năm. Thời điểm hiện tại, để chuẩn bị cho vụ lúa đông xuân 2020 – 2021.

Responsive image

Vụ Đông Xuân năm 2021, xã Nhơn Hưng sẽ xuống giống hơn 970 ha diện tích với các giống lúa chính là 504, IR5451, Đài thơm 8 và 1,2 ha rau màu các loại. Để đảm bảo quá trình sản xuất đúng khung lịch thời vụ, những ngày này, bà con nông dân đang khẩn trương xuống đồng tiến hành làm đất, cày, bừa, dọn dẹp vệ sinh đồng ruộng bước vào gieo xạ vụ xuân năm 2021.
Đặc biệt để cho cây mạ được lên đều, tránh thời tiết rét đậm rét hại trong thời gian gieo mạ, địa phương và các ngành chuyên môn cần tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân gieo mạ đúng phương pháp và chủ động ứng phó kịp thời khi thời tiết thay đổi, phát hiện và thực hiện các biện pháp phòng trừ dịch hại kịp thời, hiệu quả; áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật mới vào sản xuất, ứng dụng "3 giảm - 3 tăng", "1 phải - 5 giảm", quản lý dịch hại tổng hợp (IPM), nhất là sản xuất theo hướng GAP bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm……góp phần giúp nông dân chủ động tốt trong sản xuất./.

Mỹ Ngọc (Nhơn Hưng)