Tập trung bảo vệ sản xuất vụ Đông Xuân 2017-2018
Hiện nay, trên địa bàn huyện diện tích xuống giống vụ đông xuân 2017-2018 là 16.374,5 ha, trong đó có 5.318,6 ha lúa được 15-45 ngày sau khi sạ, có khả năng bị muỗi hành tấn công gây hại làm ảnh hưởng đến năng suất và đời sống của người dân là rất cao. Để chủ động phòng chống các đối tượng dịch hại có khả năng phát sinh gây hại trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018,kiên quyết không để ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát triển của cây lúa, nhằm bảo vệ an toàn cho sản xuất, UBND huyện yêu cầu :

Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện phối hợp với Trạm trông trọt và Bảo vệ thực vật (BVTV), trạm Khuyến nông và UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác kiểm tra, giám sát phát hiện sớm tình hình dịch hại, các vùng có nguy cơ cao nhằm phát hiện sớm, nhận định chính xác, bao vây dập tắt ổ dịch và thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch, không để dịch bệnh lây lan. Theo dõi, tổng hợp báo cáo UBND huyện nhằm kiểm soát tình hình sinh vật gây hại cây trồng có hiệu quả; đồng thời, tham mưu UBND huyện kiểm tra trách nhiệm các xã, thị trấn trong công tác phòng chống sinh vật gây hại, nếu có xảy ra trên địa bàn mà không phát hiện kịp thời, không báo cáo trung thực, không áp dụng các biện pháp xử lý triệt để, an toàn và hiệu quả để các đối tượng dịch hại phát triển lây lan trên diện rộng.

Trạm trồng trọt và BVTV, Trạm Khuyến nông huyện báo cáo tình hình sinh vật gây hại trên cây trồng hàng tuần về phòng Nông nghiệp và PTNT để tham mưu, làm cơ sở báo cáo cho UBND huyện. Trong thời gian nghỉ Tết Nguyên đán, cử cán bộ tổng hợp báo cáo trước 14 giờ hàng ngày về Phòng Nông nghiệp và PTNT.

Các Phòng, ban, ngành cấp huyện tăng cường công tác phối hợp với ngành Nông nghiệp, Trạm Trồng trọt và BVTV, Trạm Khuyến nông huyện trong công tác phòng, chống dịch hại và triển khai thực hiện nhiệm vụ chức năng theo lĩnh vực được phân công.

Đài Truyền thanh huyện thông tin thường xuyên và định kỳ các bản tin về các dịch bệnh. Kịp thời thông báo, thông tin đến người dân tình hình diễn biến dịch bệnh trong suốt thời gian nghỉ Tết Nguyên đán để người dân chủ động bảo vệ sản xuất.

UBND các xã, thị trấn phân công lãnh đạo và cán bộ trực ban, giám sát đồng ruộng, thường xuyên kiểm tra, bám sát địa bàn để nắm rõ tình hình và kịp thời diễn biến sâu bệnh trên đồng ruộng, cảnh báo và hướng dẫn nông dân phòng chống sinh vật gây hại kịp thời và hiệu quả. Chú trọng đến sinh vật gây hại chính ở các địa bàn xã, thị trấn có trà lúa muộn dưới 30 ngày tuổi, khả năng bị muỗi hành tấn công gây hại làm ảnh hưởng đến năng suất như An Phú, Nhơn Hưng và Thị trấn Tịnh Biên, tỷ lệ nhiễm 10-20% lúa ở giai đoạn đòng-trổ, ở khu vực bờ bắc kênh Vĩnh Tế.

Tập trung chỉ đạo theo dõi bảo vệ diện tích bị muỗi hành gây hại và quản lý tốt trong việc phòng trừ rầy nâu, bệnh đạo ôn, … đồng thời tiếp tục thực hiện các biện pháp diệt chuột. Chỉ đạo nhân viên Trồng trọt và BVTV, Khuyến nông viên báo cáo tình hình sinh vật gây hại theo thời gian quy định của cơ quan chuyên môn; Đài truyền thanh xã thông báo tình hình sinh vật gây hại, vận động nông dân thường xuyên thăm đồng để sớm phát hiện và xử lý kịp thời, không được tiến hành phun thuốc với mục đích phòng ngừa khi chưa đến ngưỡng phun xịt.

Đây là công việc quan trọng và cấp bách, UBND huyện yêu cầu thủ trưởng các đơn vị, Đài truyền thanh huyện và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn cần khẩn trương tổ chức thực hiện.

Nguồn Công văn 555/UBND-KT

TTH(PVHTT)