Your Website Title
Tịnh Biên thực hiện chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ
Ngày 04/9/2014 Chính phủ ban hành Quyết định số 50/2014/QĐ-TTg về chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ giai đoạn 2015 – 2020

trên cơ sở đó, các năm qua huyện Tịnh Biên đã tổ chức triển khai thực hiện, kết quả đã hỗ trợ phối giống được 247 con bò, kinh phí trên 27 triệu đồng; hỗ trợ bò đực giống được 51 con, kinh phí 871 triệu đồng; hỗ trợ thực hiện hầm biogas 51 cái, kinh phí 254,8 triệu đồng và hỗ trợ mua 07 bình khí ni tơ, kinh phí 33 triệu đồng, tổng cộng kinh phí hực hiện hỗ trợ là trên 1.186 triệu đồng. Qua đó, nhiều nông hộ đã tiếp tục nâng cao hiệu quả chăn nuôi, đảm bảo an toàn sinh học và vệ sinh môi trường.

Responsive image

                                            Ảnh minh họa: Bò đực giống

Năm 2020, Ủy ban nhân dân huyện xây dựng Kế hoạch số 89/KH-UBND ngày 07/4/2020 về Triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ theo Quyết định số 50/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, trong đó mục đích nhằm đảm bảo nâng cao hiệu quả chăn nuôi của nông hộ theo hướng an toàn sinh học; áp dụng kỹ thuật chăn nuôi tiến bộ (gieo tinh nhân tạo), giảm thiểu việc phối giống trực tiếp đảm bảo an toàn dịch bệnh và phối giống cận huyết. 
Theo Kế hoạch, năm 2020 sẽ hỗ trợ 300 liều tinh phục vụ gieo tinh nhân tạo cho 150 con bò cái sinh sản; hỗ trợ 02 con bò đực giống cho hộ trực tiếp chăn nuôi bò hiện đang sống trong địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 582/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ cụ thể là xã Văn Giáo, xã An Cư (ấp Ba Xoài, Bà Đen, Soài Chêk, Vĩnh Thượng); ấp Tân Thuận và ấp Tân Hiệp - xã Tân Lợi; ấp Vĩnh Tây, ấp Vĩnh Tâm và ấp Vĩnh Đông - xã Vĩnh Trung; xã An Hảo gồm ấp An Lợi, ấp An Đông, ấp Tà Lọt và ấp An Thạnh; ấp An Biên – xã An Nông; ấp Phú Tâm – xã An Phú; ấp Tây Hưng và ấp Trung Bắc Hưng – xã Nhơn Hưng; Khóm 3 thị trấn Chi Lăng. Mỗi hộ được chọn sẽ hỗ trợ 50% chi phí mua bò đực giống, nhưng không quá 20triệu đồng/1 con bò đực giống từ 12 tháng tuổi trở lên. Về hỗ trợ xây mới công trình khí sinh học sẽ hỗ trợ 05 công trình khí sinh học hoặc hỗ trợ kinh phí làm đệm lót sinh học, mức hỗ trợ 50% chi phí xây dựng nhưng không quá 5 triệu đồng/ hộ. Tổng dự toán kinh phí thực hiện trong năm 2020 là trên 162 triệu đồng, trong đó kinh phí hỗ trợ là 81 triệu đồng và hộ dân đối ứng số tiền là 81 triệu đồng.

Responsive image

                                              Ảnh: minh họa hầm biogas

Là địa bàn huyện miền núi, điều kiện chăn nuôi rất thuận lợi nhất là đồng bào dân tộc thiểu số Khmer và kể cả người Kinh đang sinh sống ở địa phương có nhiều kinh nghiệm trong chăn nuôi bò, do đó triển khai chính sách hỗ trợ chăn nuôi cho nông hộ là điều kiện tốt nhất để phát triển mô hình chăn nuôi tiến bộ ở huyện nhà./.

Vương Long Hùng