Your Website Title
An Cư khuyến cáo nông dân không xuống giống lúa trong vùng trạm bơm cấp II
Vừa qua, UBND xã An Cư phối hợp cùng Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể và Ban Quản lý Trạm bơm 3 tháng 2 tổ chức họp dân ấp Pô Thi, Chơn Cô và Soài Chếk để tuyên truyền, vận động nhân dân không xuống giống trong khu vực hệ thống kênh cấp II, thuộc Trạm bơm 3 tháng 2.

Tại đây, bà con được nghe Ban Quản lý Trạm bơm 3 tháng 2 và địa phương điểm qua một số hoạt động của đơn vị, hệ thống tưới tiêu và việc thử tải hệ thống cấp II; đánh giá mức độ, lượng nước phục vụ sản xuất nông nghiệp khi đưa vào vận hành. Đồng thời, khuyến cáo bà con nông dân trong khu vực không xuống giống lúa, chỉ sản xuất cây màu,vì hệ thống thiết kế và lượng nước phục vụ cho sản xuất lúa không đảm bảo, nhất là những tháng mùa khô; tạm thời chưa được xuống giống trong khu vực hệ thống cấp II từ tuyến N2 đến N25, khi nào có lịch xuống giống thì sẽ thông báo sau.

Hiện tổng diện tích kênh cấp II trên địa bàn xã An Cư có 327 héc ta, với 468 hộ, theo kế hoạch, sẽ sản xuất một vụ lúa và 2 vụ màu, thực hiện chuyển dịch cơ cấu cây trồng theo hướng tăng năng suất, chất lượng sản phẩm, thúc đẩy quá trình giảm nghèo nhanh và bền vững./.

Hữu Ngọc (An Cư)