Your Website Title
Nhà Bàng quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội đảng bộ huyện lần thứ XII và Nghị quyết đại hội đảng bộ thị trấn lần thứ X nhiệm kỳ 2020-2025
Đảng bộ thị trấn Nhà Bàng vừa tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội đảng bộ huyện lần thứ XII và Nghị quyết đại hội đảng bộ thị trấn lần thứ X nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Lưu Văn Đạo – Uỷ viên Ban thường vụ huyện ủy- Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch UBND thị trấn Nhà Bàng chủ trì hội nghị.

Responsive image

Theo đó, Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã xác định mục tiêu tổng quát đó là “Xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân; đẩy mạnh ba khâu đột phá; giữ vững quốc phòng - an ninh; quyết tâm xây dựng huyện phát triển nhanh và bền vững”. Đồng thời, đề ra các nhiệm vụ và giải pháp cụ thể, đó là: Đổi mới mạnh mẽ trong sản xuất nông nghiệp, nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm; thực hiện tốt Chương trình xây dựng nông thôn mới. Phát triển thương mại, dịch vụ và du lịch. Huy động các nguồn lực, đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nỗ lực thu ngân sách đạt chỉ tiêu. Tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục - đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Nâng cao chất lượng hoạt động y tế và dân số. Về lao động, việc làm, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội và công tác tôn giáo, dân tộc.  Nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và bảo vệ tài nguyên, môi trường; chủ động phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu…. 
Thông qua việc học tập, quán triệt giúp cán bộ, đảng viên nắm vững những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, góp phần nâng cao nhận thức và tạo sự đồng thuận cao trong tổ chức triển khai thực hiện.

Ngọc Thư (Nhà Bàng)