Your Website Title
An Cư tọa đàm giáo dục giới tính và phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em
Vừa qua, Trung tâm Nghiên cứu Khoa học, Xã hội và Nhân văn trường Đại học An Giang phối hợp Phòng Giáo dục và Đào Tạo huyện, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện và xã An Cư tổ chức buổi tọa đàm về giáo dục giới tính và phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em cho gần 100 cán bộ, giáo viên, phụ huynh và học sinh trường trung học cơ sở Trần Đại Nghĩa.

Responsive image

Tại đây, các diễn giả thông tin về thực trạng của nạn xâm hại tình dục trẻ em hiện nay và truyền đạt những kiến thức, dấu hiệu nhận biết, phương thức, thủ đoạn của tội phạm xâm hại tình dục trẻ em;tìm hiểu tâm sinh lý, dấu hiệu nhận biết sự thay đổi cơ thể ở lứa tuổi dậy thì và hướng dẫn những kỹ năng cần thiết trong việc phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em. Qua đó, kêu gọi, các cơ quan, đơn vị, chính quyền địa phương, gia đình, nhà trường và toàn xã hội cùng chung tay thực hiện tốt việc phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em.

Responsive image

Đây là hoạt động nằm trong Dự án “Nâng cao kiến thức và kỹ năng phòng, chống xâm hại tình dục cho học sinh và cộng đồng dân tộc Khmer ở huyện Tịnh Biên thông qua hội thảo, đào tạo và truyền thông”, được thực hiện tại xã miền núi, dân tộc An Cư. Từ đó, nâng cao kỹ năng tuyên truyền, kỹ năng giao tiếp và kỹ năng tự bảo vệ cho học sinh, cũng như công tác giáo dục của cán bộ, giáo viên và cộng đồng dân cư, nhất là đồng bào dân tộc Khmer./.

Hữu Ngọc (An Cư)